Sextánka  (Sweet Sixteen)
R: Svatopluk Innemann V: Meissner, 1936 VV: František Jerhot N: román Sextánka S: Bohumil Štěpánek AR: Václav Dražil K: Jan Roth Hu: Josef Kumok; archivní – Richard Wagner: převzatá Tristan a Isolda, Josef Kumok: píseň Jen vám, jen vám svou píseň zpívám, Josef Kumok: píseň Naše sexta, František Hais: píseň Na hranicích města německého (parodie), Josef Leopold Zvonař: píseň Čechy krásné, Čechy mé Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav MottlKarel MelíšekFrantišek HaisVáclav Jaromír Picek Zp: Hana VítováVěra Ferbasovásbor dívčí Arch: Štěpán Kopecký St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Hana Vítová (Eva Martenová), Rolf Wanka (profesor Jiří Hron um.jm. Jiří Rón), Jaroslav Marvan (ředitel gymnázia), Jarmila Šmídová (třídní profesorka sexty Bruncvíkov), František Kreuzmann (profesor Bernard), Jiří Steimar (generální ředit.Rudolf Marten,Evin), Jarmila Kronbauerová (pěvkyně Irma Lukavská, žena řed.Ma), Raoul Schránil (MUDr.Pavel Haler), Věra Ferbasová (Marta, Halerova sestra), Theodor Pištěk (školník), František Paul (MUDr.Müller, asistent kliniky), Běla Tringlerová (sextánka Kateřina Svatá), Sylva Langová (sextánka Anna Fričová), Čeněk Šlégl (nakladatel, Hronův přítel), Ella Nollová (služka u Martenů Růžena), Zdena Kavková (hospodyně u profesora Hrona), Mimi Erbenová (cukrářka), Jaroslava Scheinerová (sestra v nemocnici), Jiřina Steimarová (sextánka), Anna Gabrielová (sextánka), Eva Prchlíková (sextánka), Majva Červená (sextánka), Jan W. Speerger (člen profesorského sboru), Viktor Nejedlý (člen profesorského sboru), Jaroslav Bráška (člen profesorského sboru), Alfred Baštýř (člen profesorského sboru), Ladislav Hemmer (člen profesorského sboru), Karel Postranecký (člen profesorského sboru), Vlasta Nečasová (studentka se světlými vlasy), Naďa Hajdašová (tanečnice) Fo: 35 mm Ve: česká D: Metropolitan Pr: 13.03.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Studentka sexty Eva Martenová se zamiluje do nového mladého profesora Jiřího Hrona. Nemůže se v jeho hodinách soustředit, přestože je na vyučování jako vždy výborně připravena. Na školním výletě se snaží Hrona získat profesorka Bruncvíková, ale profesor na večírku tančí s Evou. Ve škole je Eva opět myšlenkami jinde a odmítne vydat Bruncvíkové Hronův portrét. S pláčem jde za Hronem do kabinetu a ten se jí snaží uklidnit. Jeho přátelské gesto spatří profesor Bernard, který měl už dříve výhrady k Hronovým moderním vyučovacím metodám. Oznámí řediteli, že Hron držel studentku Martenovou v náručí. Když se Eva dozví, že Hronovi hrozí kvůli ní disciplinární řízení, pokusí se o sebevraždu. Bratr její kamarádky Martiny, doktor Pavel Haler, ji však zachrání. V nemocnici Evu navštíví ospravedlněný Hron a vyzná jí svou lásku.
   The pupil of the sixth class of the gymnasium Eva Martenová falls in love with the new young teacher Jiří Hron. She can never concentrate in his lessons even though she is always very well prepared. On a school outing the school-teacher Mrs Bruncvíková tries to win the attentions of the new teacher but all evening he dances with Eva. Back at school Eva's thoughts are elsewhere and she refuses to give Mrs Bruncvíková Hron's portrait. She goes into Hron's office in tears and he tries to comfort her. But his gesture of friendship is observed by fellow teacher Bernard who already has reservations about Hron's modern teaching methods. He tells the school principal he saw Hron embracing the pupil Martenová. When Eva finds out that Hron might be disciplined because of her, she tries to kill herself. But her friend's brother Dr Pavel Haler saves her. Hron, who has been acknowledged as having behaved correctly, visits Eva in hospital and confesses he loves her.