Sestra Angelika  (Sister Angelika)
R: Martin Frič V: Slavia-film, 1932 VV: František Jerhot N: Alois Barva S: Václav Wasserman K: Karel Degl Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Píseň, Jára Beneš: píseň Ztracená T: Karel TobisHugo Haas Zp: Hugo Haas Arch: Vilém Rittershain St: Martin Frič Zv: Josef Zora H: Suzanne Marwille (tanečnice Karla Richtrová/Angelika), Hugo Haas (klavírista Pavel Ryant), Jack Mylong-Münz (Josef Mayer, milenec Karly), Theodor Pištěk (ředitel věznice), Marta Trojanová (řádová sestra), Josef Rovenský (vyšetřující komisař), Jan W. Speerger (strážník), František V. Kučera (pokladník), Božena Svobodová (představená kláštera), Josef Klapuch (strážník), Robert Ford (strážník), Josef Sládek (policejní fotograf), Saša Razov (policejní úředník), Emilie Sedláčková (Ryantova bytná), Rudolf Stahl (vězeňský dozorce), Josef Waltner (vrchní v Casinu), Oldřich Ježek (dirigent orchestru v Casinu), Luigi Hofman (host v Casinu), Václav Stallich (host v Casinu), Vasil Truchlý (houslista v baru), Markéta Maroldová (barmanka), Marie Holanová (řádová sestra), Emanuel Hříbal (doručovatel), Sláva Kokoška (bývalý taneční partner Karly) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 28.10.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Barová tanečnice Karla postřelí při rozchodu svého milence Mayera. Před policií se ukryje do bytu klavíristy Pavla Ryanta a při odchodu mu slíbí, že se vrátí. Nazítří je však Karla zatčena a odsouzena. V trestnici se setká s dozorkyní jeptiškou Angelikou, která je jí velmi podobná. Uprosí Angeliku, aby jí půjčila na několik dní šaty a opustí věznici jako jeptiška. Pavel odjel na turné do ciziny a proto ho nešťastná Karla nenajde. Zatím je Angelika propuštěna z vězení jako Karla Richtrová a opatří si byt i práci. Po návratu ze zahraničí se setká Pavel s Angelikou. Považuje ji za Karlu a je uražen, že ho nepoznala. Večer v baru ho potká skutečná Karla a Pavel ji dotčeně odmítne. Později se Pavel dozví, že ho dívka dlouho hledala. Navštíví Angeliku a v domnění, že je to Karla, se jí omluví za své chování a nabídne jí společný život. Karla se přijde omluvit Angelice za to, jaké nesnáze jí způsobila a Angelika se jí zmíní o Pavlově nabídce. Karla pochopí, že ji Pavel miluje a spěchá za ním. Angelika se vrací ke své práci. (Podle dobového popisku)
   Bar dancer Karla shoots and injures her lover Mayer when they split up. She hides from the police in the apartment of piano player Pavel Ryant. When she leaves she promises she will come back. The following day, however, Karla is arrested and sentenced. The prison warder is a nun called Angelika who looks very much like Karla. Karla begs Angelika to lend her her habit for a few days. This she does, and Karla escapes as a nun. She cannot find Pavel because he has gone on tour abroad. Angelika meanwhile is released from prison as Karla Richtrová and she finds an apartment and a job. When Pavel meets Angelika he thinks she is Karla and is hurt that she does not recognise him. That evening in the bar, the real Karla finds him but he cold-shoulders her. Desperate, Karla goes. Only later does Pavel find out she was looking for him. He goes to visit Angelika, thinking she is Karla, and apologises to her for his behaviour and proposes they marry. Karla then arrives to apologise to Angelika for the trouble she has caused, and Angelika tells her of Pavel's proposal of marriage. Karla, overjoyed, runs off to find Pavel, and Angelika returns to her work. (According to promotional material issued at the time the film was made.)