Sejde s očí, sejde s mysli...  (Out of sight, Out of Mind...)
R: Josef R. Engel V: Melody, 1933 VV: Walter Hitschmann N: Josef R. Engel S: Oldřich Ježek K: Jan StallichJaroslav Fischer Hu: Josef Kumok; archivní – Otto Sattlerpíseň Zp: Vinohradské kvartetoMiljo Begovič H: Jožka Koldovská (Ona), Oldřich Ježek (On) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Mladý muž se zamiluje do dívky a prožijí spolu první lásku. Ale mladík záhy opustí rodný kraj a dívka mu tak na delší čas zmizí z očí. V jeho životě se objevují různé ženy, u každé si však muž vzpomene na svou dávnou lásku. Po letech se vrátí domů, kde na něho jeho milovaná ještě stále čeká. Muž unaveně spočine v jejím náručí.
   A young man falls in love with a woman and they experience their first love. But the young man soon leaves his home region and does not see his girl for a long time. Many women pass through his life but with each one he remembers his long-lost love. Many years later he returns home to find his beloved still waiting for him. Exhausted, he reclines in her arms.