Řeka čaruje  (River,The - KA River Is Performing Magic)
R: Václav Krška V: Československá filmová společnost, 1945 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Jan SinnreichMiloš MastníkAntonín Kubový N: rozhlasová hra Řeka čaruje S: Václav KrškaJaroslav Beránek K: Julius VegrichtVáclav Hanuš AK: Petr RovnýJan Novák Hu: Jiří SrnkaJosef Stelibský; archivní – Jiří Fiala: píseň Leť, ptáčku, Josef Stelibský: píseň Jedno srdce mám, Jiří Fiala: píseň Pohřební (Loučíme se v těžké chvíli), píseň Nám je to jedno Zp: Blažena SlavíčkováFrantišek Hanussbor mužský Arch: Jan Zázvorka Kost: J.M. GottliebAdolf Wenig Ma: František Rous St: Jan Kohout Zv: Josef Zavadil H: František Hanus (rada Leopold Kohák), Růžena Šlemrová (Aňutka, Leopoldova manželka), Evelyna Kinská (Helena, Leopoldova nevlastní dcera), Svatopluk Beneš (profesor Korejnil, Helenin snouben), František Vnouček (sluha u Kohákové François), Karel Dostal (prezident Šupita), Meda Valentová (Šupitova manželka), Jaroslav Marvan (statkář Jindřich Lebeda, Kohákův p), Bedřich Kubala (Jaroslav, Lebedův syn), Jindřich Plachta (tulák Filip Čtverylka), František Černý (rada Kozel), František Kovářík (ředitel Ptáček), Anna Melíšková (Koreška, žena s chrastím), Deyl Rudolf ml. (obecní strážník), Karel Máj (policejní komisař), Eman Fiala (rybář), Věra Petáková (děvečka ve mlýně Bětka), Gustav Hilmar (mlynář), Milada Horutová (mlynářka), Jarmila Smejkalová (účetní Liduška), František Filipovský (holič J. Miláček), Naděžda Vladyková (venkovská dívka Stázka), Marie Ježková (prodavačka planet), Helena Bušová (vdova po oficiálu Blaženka Čihákov), Marie Nademlejnská (Tonynka Rorejsová rozená Lukášová), Darja Hajská (panna Márinka), Vladimír Řepa (Josef Beruška), Eva Svobodová (Anežka, Beruškova manželka), Ela Šárková (Strnadová), Jarmila Švabíková (lékárníková), Blanka Waleská (žena na veselici), Božena Helclová (žena na veselici), Josef Bělský (člen správní rady), Josef Hanuš (dítě), Jindřich Láznička (předseda), Ota Motyčka (pokladník), Ella Nollová (služka), Marie Rosůlková (host na večírku), Martin Raus (host na večírku), Lola Skrbková (nájemnice v domě Kohákové), Josef Vošalík (zahradník Šusta), Blažena Slavíčková (zpěvačka), Josef Kotapiš (řidič u Koháků Pazdera), Marta Májová (host na večírku), Marie Ptáková (host na večírku), Marcela Sedláčková (host na večírku), Antonín Holzinger (lékař), Bedřich Vrbský (notář), Marie Brožová (Emča Kalinová, provdaná Lebedová), Jan W. Speerger (host na veselici), Marie Blažková (babička Lidušky), Antonín Šolc (starý pan Vavřina), Drahomíra Hůrková (přítelkyně Heleny), Marie Norrová (dívka na veselici), Bolek PrchalMarie Buddeusová (žena na veselici), Eva Klenová (dívka na veselici), Anna Steimarová (žena na veselici), Jarmila Holmová (host na večírku), Marie Vášová (žena na veselici), Jarmila Svatá (žena na veselici), Soběslav Sejk (mladík na veselici), Eva Foustková (žena na veselici), F.X. Mlejnek (muž na veselici), Mirko Maršálek (muž na veselici), Ota Výborný (muž na veselici), Oldřich Lipský (mladík ve mlýně), Emil Konečný (bratr Bětky), Jiří Fiala (klavírista na večírku), Jiří Koudelka (muž s tenisovou raketou), Libuše Stehlíková (služebná) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 25.01.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Leopold Kohák se kdysi oženil s bohatou vdovou a vedle energické ženy je odsouzen k nicnedělání. Stárnoucí muž se trápí tím, že zradil svoji první lásku Emču i milovanou řeku Sázavu, kde prožil dětství a mládí. Návštěva dávného přítele Lebedy mu vše připomene. Po nervovém zhroucení odjede Leopold místo do lázní tajně do svého kraje. Jako tulák se živí příležitostnou prací. Pohřešovaného manžela nechá paní Koháková hledat. Činorodost vrací Leopoldovi bývalou jiskru. Nechá se oholit, změní šaty a neuvěřitelně omládne. V rodném městě okouzlí na taneční zábavě všechny ženy, zvláště, když dokáže z jejich dlaní "uhodnout" dávná tajemství. Jeden z mužů v něm pozná Koháka. Z Prahy přivolaná manželka v domnění, že jde o Kohákova nemanželského syna, odmítne s ním mít cokoliv společného. Svého muže nechá prohlásit za mrtvého a uspořádá symbolický pohřeb. Po boku nové lásky Lidušky vykročí Leopold do nového života.
   Leopold Kohák married a rich widow a long time ago and now he has nothing to do compared to his energetic wife. He's growing old and troubled by the fact that he betrayed his first love Emča and his beloved river Sázava where he spent his childhood and youth. A visit from an old friend Lebeda brings it all back to him. After a nervous breakdown Leopold secretly visits his home instead of going to the spa. As a tramp wandering from place to place he supports himself by casual labour. Mrs Koháková sends someone to look for the missing husband. Living an active life brings the lost spark back into Leopold's life. He shaves, changes his clothes and becomes astonishingly young-looking. In his hometown, he charms all the women at a dance party, especially after he proves he can "read" the old secrets from their palms. One of the men recognizes him. His wife, who is invited to come from Prague, believes him to be her husband's bastard son and refuses to have anything to do with him. She declares her husband dead and organizes a symbolic funeral. Side by side with his new love Liduška, Leopold steps forward into a new life.