Řeka  (The River)
R: Josef Rovenský V: Reiter, 1933 VV: Jan Sviták N: Jindřich Snížek S: Jan ReiterJosef Rovenský AR: Václav Dražil K: Jan Stallich Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Silnice šedivá, píseň Loučení, loučení, píseň Píseň sekáče T: Saša Razov Zp: Bedřiška WardasováJan Chaloupkasbor dětskýhlas mužský Arch: Ferdinand Fiala St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Jarmila Beránková (Pepička Matuková), Václav Jalovec (Pavel Sychra), Jaroslav Vojta (Jan Sychra, Pavlův otec), Hermína Vojtová (Pavlova matka), Jan Sviták (pytlák Václav Zimák), Deyl Rudolf st. (učitel), Jan W. Speerger (četník), Antonín Marlé (kupec), Bedřiška Wardasová (tulačka), Jan Chaloupka (tulák), Emanuel Hříbal (hostinský), Jaroslav Marvan (vedoucí hotelu), F.X. Mlejnek (jednooký v pohádce), Antonín Jirsa (obr v pohádce), Josef Rovenský (pytlák), Bohdan Lachman (farář), Karel Schleichert (hráč karet), Věkoslav Satoria (vesničan), Václav Menger (vesničan), Saša Razov (dirigent orchestru), Josef Dobeš (houslista), Antonín Kuneš (otec vesnického chlapce), František Filipovský (host v hotelu), Němec Karel (2) (host v hotelu), Luigi Hofman (host v hotelu), Robert Ford (host v hotelu), Václav Piskáček (host v hotelu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 13.10.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Starosta Sychra v mládí rád pytlačil a nyní se obává, že jeho syn Pavel zdědil tuto vášeň po něm. Také proto ho chce poslat do města na studia. Pavel je však slušný chlapec. Přátelí se se svou spolužačkou Pepičkou, dcerou chudého chalupníka. V tůni u řeky plaší ryby stará štika a ředitel blízkého hotelu vypíše odměnu pro toho, kdo ji chytí. Ryba se chytí na Pavlovu návnadu, ale úporně bojuje o svůj život. Při zápasu s ní uplavou Pavlovi šaty a chlapec sám se dostane do proudu, který ho strhne s sebou. Zlomyslný pytlák řekne Pepičce, že se Pavel asi utopil, protože jeho šaty našli voraři. Dívka utíká s nářkem do vsi a všichni vesničané začnou po chlapci pátrat. Ten zatím šťastně vytáhl štiku a odnesl ji do hotelu. Za získanou odměnu koupil Pepičce svetr a boty, aby nemusela chodit bosa, a dárek jí tajně položil na postel. Unaven pak usne mezi kolejemi, kde ho najde tulák a odnese spícího domů. Zoufalí rodiče, kteří uvěřili, že Pavel zahynul, se radují z nečekaného shledání.
   Village mayor Sychra enjoyed poaching as a lad and now he fears his young son Pavel has inherited this passion from him. So he decides to send him to town to study. Pavel is a good lad. He makes friends with fellow pupil Pepička, daughter of a poor cottager. The manager of a nearby hotel has announced a reward for the person who catches an old pike that is scaring fish away from a pool beside the river. The pike is caught on Pavel's bait but doggedly fights for his life. In the struggle Pavel's clothes get wet and then he falls into the stream and is swept away. A malicious poacher tells Pepička that Pavel has probably drowned because rafters found his clothes. The girl runs screaming into the village and all the villagers go out in search of Pavel. He however managed to catch the pike and has taken it to the hotel. With the cash reward he buys Pepička a sweater and shoes so she does not have to go barefoot and he secretly puts the presents on her bed. Exhausted, he falls asleep between the tracks. A vagrant finds him and takes the sleeping boy home to his distraught parents who are overjoyed to find him alive.