Růžové kombiné  (Pink Petticoat)
R: Leo Marten V: Gaumont, 1932 VV: André Chemel N: Otto Rádl S: Leo Marten K: Jan Stallich Hu: John Gollwell; archivní – John Gollwell: píseň Každý s náma konkuruje (parafráze písně Když jsem k vám chodíval), John Gollwell: píseň Manželství je loterie, John Gollwell: píseň Barové tango (Jak mám tě rád), John Gollwell: píseň No dobrá ..., John GollwellOtto Rádl: píseň Iréna, John Gollwell: píseň Cupido-píseň, John Gollwell: píseň Kdybych neměl srdce T: Otto RádlJohn GollwellSaša Razov Zp: Gollwellovo kvartetoTruda GrosslichtováOtto Rubík Arch: Josef Hesoun St: Leo Marten Zv: Marcel WendlingEmile BoujardJ. Laffitte H: Hugo Kraus (profesor Jaromír Sedláček), Lída Baarová (Irena, žena prof.Sedláčka,za svob.), Truda Grosslichtová (Slávka), Josef Rovenský (Slávčin strýček/pan Kaliba z Kladr), Alois Dvorský (profesorův asist Čulibrk/policej.k), Jaroslav Marvan (JUDr.Fojt, advokát), Otto Rubík (malíř Filip), A. Beck (reportér Egon Šik), John Gollwell (vrátný v muzeu), Gollwellovo kvarteto (zpěváci), Rovenský Josef [dab] (hlas slepce) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gaumont Pr: 26.08.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Reportér bulvárního plátku zaslechne majitele střelnice a jeho neteř Slávku, vášnivou čtenářku detektivek, jak hovoří o vraždě. Důkazem ve zmíněném případu má být prádlo s monogramem I. K. Profesor Sedláček se vrací z Paříže. Manželka ho s láskou vítá, ale když zjistí, že jeho kufr je plný dámského prádla, je po idyle. Žena se však nechce dát rozvést, protože manžela miluje. Chce ho jen přiměřeně potrestat. Na radu právníka se pokusí vzbudit flirtem mužovu žárlivost. Slávka se setká s profesorem Sedláčkem sžíraným žárlivostí, který trénuje ve strýcově střelnici, aby mohl zabít nevěrnou choť. Při placení roztržitě vytáhne z kapsy kombiné s monogramem I. K. V očích samozvané vyšetřovatelky Slávky je hned podezřelý. Právník se snaží Sedláčkovy usmířit a horlivá Slávka současně přivádí do jejich bytu policii. Teprve když si Sedláčkův spolucestující přijde pro svůj kufr s prádlem, vše se vysvětlí. Nedorozumění způsobila Slávka. Ovlivněna četbou detektivek, zmátla reportéra svým vyprávěním a zavlekla tak policii do smyšleného případu.
   A tabloid newspaper reporter overhears a conversation about murder between the owner of a shooting range and his niece Slávka, an avid reader of detective stories. The evidence in the case was underwear with monogram I.K. Professor Sedláček returns from Paris. His wife welcomes him fondly but when she discovers his travelling case is full of ladies' underwear, the idyll is over. But she does not want to get divorced because she loves her husband still. She just wants to punish him adequately. On the advice of a lawyer she decides to arouse his jealousy by flirting with other men. Slávka meets the professor who, consumed with jealousy, is practising on her uncle's firing range so he can kill his unfaithful wife. On paying he absent-mindedly gets out a petticoat with the monogram I.K. on it. Slávka, a soi-disant detective, immediately suspects him. As a lawyer is trying to conciliate Mr. and Mrs. Sedláček, Slávka brings the police into the apartment. It is not until Sedláček's travelling companion arrives to collect his case with ladies' underwear that everything becomes clear. It is Slávka who caused the misunderstanding; under the influence of detective stories, she confused the reporter with her account and brought the police into a non-existent case.