Rozina sebranec  (Rosina the Foundling - KA)
R: Otakar Vávra V: Státní výroba filmů, 1945 Sk: Feix Karel VV: Karel Šilhánek N: román Rozina sebranec; Václav Řezáč S: Otakar Vávra PR: Jiří Lehovec K: Jan Roth DK: Václav Huňka AK: Jaroslav Kníže Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Kozel jeden rohatej, píseň O dolce cuore, píseň Nel ciel fu io e vidi cose, píseň Frantovská píseň (Půjdeme-li do krčmy), píseň Jestiť žena křehký oud, píseň Kdo chce dobrým býti, píseň Kdož za stolem, tomu již pomoci není, píseň Zle nám kukly skrájeli, píseň Lepší dívka odrostlá je..., píseň Hej, nejeď, Marku, utoneš, píseň Svodnický dům, píseň Pijme jen, milý tovaryši, píseň O pescator dell'onde, fidelin! Zp: Marie GlázrováBoháč Ladislav [dab]sborBohuslav Kupšovskýsbor mužský Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand VáchaJ.M. Gottlieb Ma: Václav Kamarád St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář Op: Oldřich StefanOldřich J. BlažíčekVachulka Ladislav PhDr.Vilém Prokop Mlejnek H: Marie Glázrová (Rozina), Zdeněk Štěpánek (otec Antonín, převor kláštera sv.A), Ladislav Boháč (sklářský tovaryš Nikolo), František Kreuzmann (zednický cechmistr Giovanni Karf), Jan Pivec (sklářský a zednický tovaryš Potměb), Gustav Hilmar (rychtář a kovář Jan Turek, otčím R), Saša Rašilov (fráter Bartolo), Antonín Šolc (páter Bonifác), Lola Skrbková (kuchařka Afra), Zdeňka Baldová (zaříkávačka a dohazovačka Straková), Marie Vášová (služka Manda), Vladimír Řepa (Mika z Hamrů), Stanislav Neumann (sklář Valeš), František Filipovský (lazebník), Josef Pehr (tovaryš u Karfa), Vítězslav Boček (posel zednického cechu), Antonín Jirsa (Venclík), F.X. Mlejnek (hospodský ze Starého Města), Vladimír Hlavatý (dělník u Karfa), Marie Rýdlová (rukavičnice Markéta, nevl.matka Ro), Josef Gruss (švihák), Otto Rubík (brusíř), Jan W. Speerger (handlíř), Josef Kemr (sklář), Antonín Jedlička (kluk - posměváček), František Roland (švec Bárta), Eman Fiala (Všechbota, tovaryš u Karfa), Emil Bolek (klečící chuďas), Jaroslav Seník (městský rychtář), Bohuslav Kupšovský (dělník u Karfa), Vilém Prokop Mlejnek (žebrák s píšťalou), Václav Švec (tovaryš), Deyl Rudolf ml. (dělník u Karfa), Karel Černý (konšel), Karel Dostal (nejstarší cechmistr), Richard Záhorský (účastník pohřbu), Zdeněk Dítě (tovaryš u Karfa), Vladimír Šmeral (tulák), Ladislav Janeček (dělník u Karfa), Anna Steimarová (svodnice), František Kovářík (žebrák), Jindřich Fiala (muž v noclehárně /tovaryšském ložu), Hrdličková Marie (2) (žena v krčmě), Lída Matoušková (tulačka s nemluvnětem), Anna Stárková (mladá tulačka), Kalina Jiří (2) (nuzák), Strnad Stanislav (herec) (muž v noclehárně /tovaryšském ložu), Roza Schlesingerová (žena v davu), Ferdinand Jarkovský (drobný kramář), František Lidmanský (vysoký kramář), Jarmila LhotováMarie Ježková (tulačka), Alois Dvorský (handlíř), Jaroslav Orlický (handlíř), Jaroslav Průcha Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 14.12.1945 © Národní filmový archiv 
 
   Temperamentní Rozina se dozví od své nelaskavé matky, že je ve skutečnosti nalezencem, kterého dal bezdětným manželům na výchovu převor Anežského kláštera otec Antonín. Citově strádající Rozina se upne ke své první lásce - italskému skláři Nikolovi. Ten jí přísahá věrnost, ale později se vymlouvá na její nepočestný původ a opustí ji. Rozina se provdá bez lásky za svého vytrvalého nápadníka, starého a bohatého zednického cechmistra Karfa. Ten jí slíbí zakoupení majestátu, kterým ji zbaví pohany jejího neznámého původu. Po svatbě však z lakoty nedodrží slib. Soužití manželů je nesnesitelné. Rozina se znovu stane Nikolovou milenkou. Karf ji vypudí z domu, ale sám je pro její výstřednost zbaven cechmistrovství. Nikola z nenávisti k převorovi poštve na klášter lůzu. Sám převora pronásleduje a chce ho zabít. Rozina svým tělem zachytí Nikolovu smrtící ránu a vykoupí tak svůj předchozí život. Vrah se vzápětí zabije pádem ze střechy.
   Temperamental Rozina finds out from her unkind mother that she is a foundling given to the childless couple by Father Antonín, prior of the Convent of St Agnes. Rozina goes through an emotional shock and gets very attached to her first love - Italian glass-maker Nikola. He swears fidelity to her but later on uses her base birth as an excuse to leave her. Rozina marries her persistent suitor, old and rich master mason Karf, whom she doesn't love. He promises to buy an Imperial Charter to free her from the disgrace of her unknown origin. After the wedding, the niggardly man doesn't keep his promise. Their life together is unbearable. Rozina becomes Nikola's lover again. Karf drives her out of his house and is himself deprived of his title of the guild master because of her behaviour. Nikola goads a mob on the church because he hates the prior. He follows the prior and wants to kill him. Rozina throws herself between them and is hit by Nikola's fatal blow. Her life is redeemed with this act. The murderer falls from the roof and also dies.