Revizor  (The Inspector)
R: Martin Frič V: Meissner, 1933 VV: František Jerhot N: divadelní hra Revizor S: Václav ŠolínVáclav Menger K: Jan Stallich Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň To u nás v Petrohradě T: Jaroslav Mottl Zp: Vlasta Burian Arch: Štěpán Kopecký St: Martin Frič Zv: Josef Zora Op: Bohumil Mathesius H: Vlasta Burian (Ivan Alexandrovič Chlestakov), Václav Trégl (sluha Josef), Jaroslav Marvan (hejtman Anton Skvoznik Dmuchanovsk), Zdeňka Baldová (hejtmanova žena Anna Andrejevna), Truda Grosslichtová (hejtmanova dcera Marie), Theodor Pištěk (soudce Lapkin Ťapkin), Václav Menger (školní dozorce Chlopov), František Hlavatý (dozorce dobročinného ústavu Zemlja), Josef Rovenský (poštmistr Špekin), Josef Vošalík (Petr Ivanovič Bobčinský), Alois Dvorský (Petr Ivanovič Dobšinský), František Černý (hostinský), Ferdinand Jarkovský (číšník), Josef Gruss (hejtmanův sluha), Jan W. Speerger (hejtmanův pobočník), Ella Nollová (prosebnice, žena poddůstojníka), Eman Fiala (zelinář), Josef Waltner (kapelník), František Kreuzmann (major ve výslužbě), Přemysl Pražský (četník), Jan Marek (učitel), Marie Holanová (služebná u hejtmanů), Bajo trioMelody BoysR.A. Dvorský Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 29.09.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Ivan Alexandrovič Chlestakov, chudý úředník z Petrohradu, přijíždí se svým sluhou Josefem do provinčního městečka, kde se ubytuje na dluh v místním hostinci. Současně přichází městskému hejtmanovi varovný dopis, který upozorňuje na návštěvu revizora z Petrohradu. Chlestakov svým suverénním jednáním vzbudí dojem, že revizorem je právě on. Hejtman a místní honorace zakrývají nedostatky města, které zavinili svým jednáním, podvody a korupcí, a pokoušejí se Chlestakova podplatit. Mazaný Chlestakov okamžitě pochopí výhody, jež mu nabízí role revizora a utvrzuje všechny v jejich omylu. Po samotném poštmistrovi posílá dopis svým přátelům do Petrohradu, kde popisuje hloupost místních úplatných úředníků. Teprve, když je označen za snoubence hejtmanovy dcery, pochopí, že je čas k odchodu, a tajně opustí městečko. Mezitím zvědavý poštmistr otevře Chlestakovův dopis a hejtmanovi i ostatním odhalí pravdu. Všichni pak vtrhnou do Chlestakovova pokoje, který však najdou už prázdný. Vyděšené měšťany vyruší zpráva, že do městečka právě přijel skutečný revizor.
   Ivan Alexandrovich Khlestakov, a poor petty official from St Petersburg, arrives with his servant Josef in a small provincial town and takes a room on credit in a local inn. At the same time the provincial governor receives a letter announcing the imminent arrival of the inspector from St Petersburg. Khlestakov's somewhat regal conduct arouses the suspicion that he is the inspector. The governor and other dignitaries disguise the town's manifold shortcomings which they themselves have caused, through fraud and corruption, and try to bribe the purported inspector. The wily Khlestakov immediately realises the benefits of being mistaken for the inspector and does nothing to correct the misapprehension. In a letter to friends in St Petersburg he describes the gullibility and venality of the local officials, and he gives the letter to the postman. It is not until he is presented as the fiancé of the governor's daughter that he decides the time has come to go. He surreptitiously leaves the town. The nosey postman opens Khlestakov's letter and reveals the whole truth to the governor and others. They all rush to Khlestakov's room but find it empty. The frightened dignitaries then hear the news that the real inspector is about to arrive.