Psohlavci  (The Dog-Heads)
R: Svatopluk Innemann V: AB, 1931 N: román Psohlavci S: Josef NeubergVáclav Wasserman PR: František Jerhot K: Václav VíchVladimír Kolátor Hu: Erno Košťál; archivní – píseň Zelení hájové, Erno Košťál: píseň Hajej dítě, kolébu tě, píseň Ať zhyne panský karabáč Nahr: Pěvecký sbor IPOS Dir: Bořivoj Fromm T: Václav Wasserman Zp: sbor ženskýMarie Grossovásbor mužský Arch: Hanuš GödertVilém Rittershain Kost: J.M. Gottlieb St: Antonín Zelenka Zv: Jaroslav Mottl Op: Sladký C.J. JUC. /kroje/ H: Bedřich Karen (Jan Sladký Kozina), Marie Grossová (Hanči Sladká, Kozinova žena), Radola Renský (Kozinův syn Pavlík), Leopolda Dostalová (Kozinova matka), Theodor Pištěk (Laminger svobodný pán z Albenreuth), Božena Svobodová (Lamingerova žena), I. Pustinská (Lamingerova dcera Marie), Alexander Třebovský (Krištof Hrubý z Dražinova), Josef Rovenský (rychtář Adam Ecl z Klenčí), Eman Fiala (dudák Jiskra Řehůřek), Novák Josef (3) (Jiří Syka), Josef Loskot (Matěj Přibek), Truda Grosslichtová (Manka Přibková), Karel Schleichert (starý Přibek), Ladislav Desenský (Němec z Medákova), Otto Zahrádka (Jakub Brychta), Václav Menger (Psůtka), Ada Karlovský (Jiří Peč z Chodova), Jan W. Speerger (rytmistr hrabě z Vrtby), Jan Sviták (správce Koš), Karel Jičínský (Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka), Rudolf Kadlec (plzeňský hejtman Hora), Jaroslav Marvan (plukovník), Jan Marek (domažlický měšťan Matěj Just), Josef Graas (starý Šerlovský), Ferry Mandaus (mladý Šerlovský), A. Šnobl (Pajdár z Pocínovic), Luigi Hofman (dvorský písař), Emil Dlesk (Lamingerův pochop), Saša Razov (dráb), Ferdinand Jarkovský (písař ze zámku), Čeněk Šlégl (hlasatel rozsudku), Josef Oliak (advokát), Václav Žichovský (likvidátor u soudu), Vladimír Slavínský (vězeňský kněz), František Mádl (soudní biřic), Jan Richter (žalářník), Milka Balek-Brodská (host u Lamingera), Marie Oliaková (host u Lamingera), Jarmila Svatá (host u Lamingera), Anna Švarcová (host u Lamingera), Bohdan Lachman (vězeňský duchovní), Marie Holanová (selka), Darja Hajská (selka), Viktor Nejedlý (lokaj) Fo: 35 mm Ve: česká D: Oceanfilm Pr: 18.09.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Chodové, kteří od nepaměti střežili šumavské hranice, byli lidé svobodní, poddaní jen králi. Po bitvě na Bílé hoře bylo však jejich území prodáno říšskému radovi Lamingerovi, který jejich práva neuznává. Chodové se robotě vzpírají. Rozvážný Jan Sladký, zvaný Kozina, naléhá na své spoluobčany, aby se svých práv domáhali řádnou cestou u vídeňského soudu. Lamingerův správce se zmocní násilím chodských pergamenů, které písemně potvrzují nároky Chodů, a zničí je. Vídeňský soud proto chodská práva nepotvrdí. Dvě nejdůležitější listiny však uschovala Kozinova matka a s těmi se vypraví deputace v čele s Kozinou do Prahy. Podplacený soudce nechá listiny zničit a protože Chodové odmítají přísahat věrnost vrchnosti, tři z nich: Kozinu, Hrubého a Ecla dá zatknout. Chodové doma se zatím vzbouří a někteří jsou postříleni. Kozina je označen za iniciátora a odsouzen k trestu smrti. Na šibenici vyzve Lamingera na boží soud - do roka a do dne. Po roce se Laminger baví na hostině, ale při slavnostním přípitku je raněn mrtvicí a zemře.
   The Chods who had guarded the Šumava border for as long as anyone could remember, were free people, answerable only to their king. After the Battle of Bílá hora, their land was sold to the imperial councillor Laminger who refused to recognise their rights. The Chods resist the statutory labour enforced upon them. The level-headed Jan Sladký, known as Kozina, urges his fellow-citizens to speak out for their rights at the Viennese court. Laminger's administrator uses violence to gain possession of the Chods' documents and he destroys them. The Viennese court rejects their cause. Kozina's mother, however, has hidden the two most important charters and a deputation led by Kozina sets out for Prague with them. The corrupt judge has the charters destroyed and since the Chods refuse to swear an oath of allegiance to the ruler, he has three of them, Kozina, Hrubý and Ecl, arrested. Back home, the Chods take part in a rebellion; some are shot and Kozina is sentenced to death. On the scaffold he challenges Laminger to face him on Judgement Day - exactly a year to the day. One year later Laminger is in the company of friends at a banquet but, during a ceremonial toast, he has a stroke and dies.