Přednosta stanice  (Station Master)
R: Jan Sviták V: Brom, 1941 VV: Otakar Sedláček N: Václav Wasserman S: Václav Wasserman AR: Ivo Novák K: Jaroslav Tuzar Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Přednosta stanice, píseň Pod okny na housle starý tulák hrál T: Ladislav Brom Zp: Vlasta Buriansbor mužský Arch: Bohumil Heš St: Antonín Zelenka Zv: Antonín Rambousek Op: Martínek Zdeněk vrchní rada H: Vlasta Burian (Ťopka), Antonín Zacpal (přednosta stanice Anatol Jelen), Zita Kabátová (přednostova žena Julie), Jaroslav Marvan (generální inspektor drah Jiří Kokr), Čeněk Šlégl (statkář Arnošt Pěnkava), Růžena Šlemrová (Olga Pěnkavová, statkářova žena), Václav Trégl (skladník na nádraží Pivoda), Theodor Pištěk (restauratér Hejhal), Marie Norrová (služka v restauraci Pepička), Darja Hajská (kuchařka Růženka, Pivodova snouben), František Černý (tlustý strážník), Karel Postranecký (revizor Šajn), J. Hradčanský (vlakvedoucí Kanár), Bolek Prchal (městský zřízenec), Emanuel Kovařík (posunovač Franta), Ada Dohnal (řidič u Pěnkavy Karel), Martínek Zdeněk ml. (telegrafista), Lída Borovcová (modistka), Miloslav Svoboda (posunovač), Karel Veverka (zpěvák), Dalibor Pták (zpěvák), Vojta Merten (zpěvák), Alois Dvorský (zpěvák), F.X. Mlejnek (zpěvák), Václav Švec (zpěvák), Milan Sviták (kluk na kole pod chůdami) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 12.04.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Svérázný nosič reklam Ťopka se dokáže přizpůsobit každé situaci. Odstavený vagon, ve kterém přespává, je jednoho dne připojen k vlaku, se kterým odjíždí generální inspektor drah Kokrhel na okružní kontrolní cestu. Objevení černého pasažéra způsobí neplánovanou zastávku na nádraží v Mokrém nad Soupravou. Ťopka uprchne, ale Kokrhel trvá na jeho nalezení a potrestání. Místní přednosta Jelen odešel mezitím naneštěstí na zkoušku pěveckého sboru. Půvabná paní Jelenová proto téměř uvítá, když se objeví Ťopka, převlečený do uniformy jejího muže, a vydává se za přednostu stanice. Kokrhelovi se mladá žena velmi líbí a ve světle jejího úsměvu přehlíží totální přednostovu neschopnost. Rozhodne se vyhovět Jelenově žádosti o přeložení blíže k hlavnímu městu. Když se objeví skutečný přednosta stanice, začne být Kokrhel komisní. Ťopka mu však připomene, jak pro flirt zapomněl na své povinnosti, a Kokrhel musí svému slibu dostát.
   Ťopka, the distinctive sandwich-board man, is able to apply himself to any situation. The truck in which he sleeps is one day coupled to a train which takes Kokrhel, the general inspector of the railways, on an inspection tour of the area. The discovery of a stowaway causes an unplanned stop at the station in Mokré nad Soupravou. Ťopka runs away and Kokrhel orders that he be found and punished. The local station master Jelen is unfortunately absent, having left for a choir rehearsal. The charming Mrs Jelen therefore warmly welcomes Ťopka as he appears in her husband's uniform and passes himself off as the station master. Kokrhel is extremely taken with the young woman and, in the light of her smile, he wholly overlooks the station master's total incompetence. He decides to fulfil Jelen's request for a transfer nearer the capital. When the real station master shows up, Kokrhel starts behaving in an unpleasantly businesslike fashion. Ťopka reminds him, however, that in flirting with the young lady, he had forgotten his duties and now he must carry out his promise.