Před maturitou  (Before Graduation)
R: Vladislav VančuraSvatopluk Innemann V: AB, 1932 VV: Julius Schmitt N: Vladislav VančuraJulius Schmitt S: Josef Neuberg AR: Walter SchorschFrantišek Jerhot K: Otto HellerVáclav Vích AK: Josef Střecha Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Chlupatý kaktus, E.F. Burian: píseň Chtěl bych být opicí, E.F. Burian: píseň Lidé chodí po nábřeží a zpátky T: Josef GrussE.F. BurianVítězslav Nezval Zp: E.F. Burian Arch: Vilém RittershainBedřich Feuerstein St: Svatopluk InnemannAntonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Jindřich Plachta (profesor Kleč), František Smolík (profesor Donát), Antonín Novotný (student Jan Šimon), Miroslav Svoboda (student Karel Kafka), Gustav Hilmar (Kafkův otec), Eliška Pleyová (profesorka Jansová,tříd.sexty z Mi), Věra Gabrielová (sextánka Marta), Zora Myslivečková (sextánka Eva), Bedřich Vrbský (policejní komisař), Bohdan Lachman (ředitel gymnázia), Ferdinand Jarkovský (profesor), František V. Kučera (profesor), Viktor Nejedlý (profesor), Mirko Eliáš (profesor), Karel Postranecký (profesor), Bolek Prchal (profesor), Bohumil Šmída (student), Elmar Klos (student), František Čáp (student žalující na výletě), Jiří Vondrovič (student), Ota Kučera (student), Vyskočil Jan (2) (student), Miloš Midloch (student), František Sádek (student), Jarka Ženatý (student), Vladimír Novotný (student), Vladimír Čech (student Čermák), František Filipovský (student), Josef Picek (student), Anatanas Varnas (student), Zdeněk Zach (student), Irena Novožilová (studentka), Helena Bušová (studentka), Bobina Horká (studentka), Irina Vergunová (studentka), Anna Gabrielová (studentka), Součková (studentka), Václav Menger (školník), J.O. Martin (profesor matematiky na jiném ústav), Josef Steigl (pacient se zlomenou nohou), František Kovářík (pacient tulák Kopřiva), Nedoma MUDr. (lékař), Otakar Mrkvička (asistent lékaře), Václav Pecián (zřízenec v nemocnici), Josef Oliak (inspektor Zemské školní rady), Miloš Makovec (sekundán), Gustav Schorsch (sekundán), Eduard Hofman (student), Viktor Nejedlý (katecheta), Vlastimil Borovička (student), Karel Šmíd (student), Krüger (student), Pilný (student) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 09.09.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Oktaváni se chystají k maturitě, mají však napjatý vztah k třídnímu profesoru Klečovi, vyučujícímu matematiky. Dobře naopak vycházejí s profesorem Donátem. Nadaný student Jan Šimon sdílí podnájem s Karlem Kafkou, který má problémy s matematikou. Jan má dost času na sport i schůzky se studentkou Minervy Martou, zatímco Karel vysedává nad učením. Na školním výletě se konflikt mezi studenty a Klečem vyhrotí a profesor se rozhodne navrhnout Šimona, kterého považuje za původce otevřeného sporu, na vyloučení ze školy. Od záměru utéci do světa odradí Šimona profesor Donát. U zkoušky z matematiky Kafka neuspěje a je rozhodnut spáchat sebevraždu Šimonovým revolverem. Profesor Kleč se snaží odebrat mu zbraň a je přitom postřelen. Při vyšetřování však proti Kafkovi nesvědčí ani on ani studenti. Otřesený Kleč si teprve v nemocnici uvědomí svůj chybný postoj k žákům a vyžádá si návštěvu Šimona a Kafky. Oba studenti jsou sice z gymnázia vyloučeni, mohou však maturovat na jiné škole.
   Pupils are preparing for their school-leaving examinations although they have a far from ideal relationship with their mathematics teacher, Kleč. They have a good relationship, however, with professor Donát. Jan Šimon, a gifted student, is sharing accommodation with Karel Kafka who has difficulties with his maths. Jan has plenty of time for sport and meetings with Minerva pupil Marta, while Karel has to sit long hours over his books. The conflict between the pupils and Kleč comes to a head during a school outing. The latter intends to have Šimon expelled from school. Donát dissuades Šimon from running away. Kafka fails his mathematics exam and is determined to commit suicide using Šimon's revolver. Professor Kleč tries to take the gun off him and is shot in the process. Neither he nor the other pupils testify against him. Kleč, shaken by what has happened, realises as he lies in hospital the mistake he made in his behaviour towards his pupils and he requests that Šimon and Kafka come and visit him. Both pupils have now been expelled from the school but they are able to take their examinations at another school.