Prstýnek  (The Ring)
R: Martin Frič V: Nationalfilm, 1944 VV: Václav Dražil N: Kamil Zeman S: Josef NeubergJosef Hlaváč K: Václav HanušJulius Vegricht Hu: Eman Fiala; archivní – píseň Vítejte nám Zp: sbor dětský Arch: Štěpán KopeckýFerdinand Fiala Kost: Bohumil Sochor St: Jan Kohout Zv: Miroslav Prokeš Op: J.M. Gottlieb H: Otomar Korbelář (Jan Sochor/Sochorův otec), Marie Blažková (Sochorova matka), Naděžda Vladyková (Baruška, žena Jana Sochora), Hermína Vojtová (Baruščina matka), Vlasta Fabianová (kněžna Andresová), František Smolík (kníže Ferdinand Andres), Zdeněk Dítě (mladý kníže Robert), Jana Dítětová (Baruška,dcera Jana a Barušky Socho), Jaroslav Marvan (farář), Růžena Šlemrová (baronka, společnice kněžny), Jindřich Plachta (doktor), Vladimír Řepa (lesní), Ferenc Futurista (knížecí kočí pan Václav), Ella Nollová (kořenářka), Bolek Prchal (obecní strážník), Alois Dvorský (zvoník Čejka), Jaroslav Seník (kastelán), Ota Motyčka (kostelník), Jiří Vondrovič (myslivec), Ludmila Skleničková (komorná na zámku, milá myslivce), Karel Šmíd (nadlesní), Emil Bolek (hajný), Bedřich Bozděch (komorník Filip), Milka Balek-Brodská (služka na faře), Antonín Soukup (starosta obce Marčan), Darja Hajská (starostova žena), Karel Veverka (venkovan), Miloš Šubrt (venkovan), Emanuel Hříbal (venkovan), Josef Steigl (venkovan), Běla Jurdová (dívka okopávající růže) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 16.02.1945 © Národní filmový archiv 
 
   Jan Sochor odmítá podílet se na stavbě kapličky, kterou mají být oslaveny zázraky svatého Antonína. Faráři vysvětlí, jak to bylo před dvaceti lety s nejslavnějším zázrakem patrona vesnice. Tehdy přijelo na svůj zámek panstvo - mladá kněžna a starý nemohoucí kníže. Zdravý vzduch jim měl pomoci k vytouženému dědici. Náhodné setkání kněžny a mladého statného Sochora vedlo k tajným milostným schůzkám. Pak panstvo odjelo a kněžna porodila syna. Sochor se oženil s Baruškou a mají samé dcery. Po dvaceti letech přijíždí mladý kníže Robert a vášeň pro myslivost ho sblíží se Sochorem. Robertovi se líbí Sochorova nejstarší dcera Baruška, ale ta jeho dvoření odolává. Při tajné schůzce je přistihne Sochor a neváhá použít na knížete pásek tak, jak je u svých dětí zvyklý. Rozzuřený Robert ho dá zatknout. Uplakaná Baruška jde za otce prosit a kněžna vše urovná, aniž synovi řekla, kdo je jeho skutečným otcem.
   Jan Sochor refuses to help with the construction of a little chapel which is to celebrate the miracles of St Anthony. He tells the priest what happened twenty years ago, the most famous miracle performed by the village's patron saint. At that time a young princess and an old impotent prince came to live in their castle. The fresh air was to try to help them conceive a long-desired heir. The chance encounter between the princess and the able-bodied Sochor led to secret love trysts. Afterwards the couple left and the princess gave birth to a son. Sochor married a girl named Baruška and they had only daughters. Twenty years later the young prince Robert arrives in the village and his passion for hunting secures his friendship with Sochor. Robert grows fond of Sochor's eldest daughter, also called Baruška, but she resists his courtship. Sochor catches them during one of their secret meetings and does not hesitate to use the strap on Robert as he would his children. Robert, furious, has him arrested. In tears, Baruška begs to have her father released and the princess puts things to rights without telling her son that Sochor is his real father.