Prosťáček  (Simpleton)
R: Karel Steklý V: Nationalfilm, 1945 VV: Václav Dražil N: Karel Steklý S: Karel Steklý K: Jaroslav Tuzar Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Letěla husička Zp: sbor ženský Arch: Ferdinand Fiala St: Marie Bourová H: František Filipovský (tulák), Vladimír Řepa (tulák), Milada Smolíková (panímáma), Naděžda Vladyková (služka Barunka), Bedřich Bozděch (četník), Eliška Kuchařová (dcera Anička), Josef Pehr (slaměná maškara) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Muž v županu a fezu se houpe v křesle. Pak si utrhne na keři párek a s chutí ho sní. Z ptačí klece vyndá pečené kuře. Jídlo zapije vínem ze skleněného hroznu. Je zima a u potoka se jen nerad probouzí z blahobytného snu otrhaný tulák. Ve stohu potkává druhého tuláka. Ten mu navrhne, aby se vydával za nemocného chudáka a požádal o nocleh v blízké chalupě. V noci, až budou všichni spát, mu otevře okno a spolu dům vykradou. Paní domu, její dcera a služka pilně předou na kolovratech. Je předvečer svátku sv. Lucie, patronky přadlen. Tulák je vlídně přijat a nakrmen. Ženy mu ošetří zraněnou ruku. Maškary, které vtrhly do světnice, pochválí ženám jejich práci. Tulák je uložen do komory. Když na něj společník ťuká, odmítne otevřít. Ten nedbá, vyrazí okénko a otevře si sám. Náš tulák však nechce oplácet poskytnutou péči zlem a sám na zloděje upozorní. Četníka, kterého potká na cestě, může s klidným svědomím pozdravit.
   A man in a dressing gown and fez is rocking in his chair. Then he plucks a sausage from a bush and savours every morsel. He then takes out some baked chicken from a bird cage. He washes his food down with wine sipped from a glass shaped like a bunch of grapes. It is winter and a ragged tramp is not pleased to have to wake up from his delicious dream, down by the stream. In a haystack he meets another tramp who suggests that he pretend to be a poor sick man and ask to stay the night in a nearby cottage. At night, when everyone has gone to bed, the tramp is to open the window for his companion and together they will rob the house. The lady of the house, her daughter and maid are working hard at their spinning wheels. It is the eve of St Lucy, the patron saint of spinning. The tramp is welcomed into their home and fed well. The women tend his wounded hand. A group of people in carnival dress dance around the room and praise the women's work. The tramp is put to bed in the box room. When his companion taps on the window, the tramp refuses to open it. The second tramp, however, breaks the window and opens it himself. Our tramp does not wish to repay the care provided him with evil deeds and himself brings attention to the thief. Then he is able to greet the policeman he encounters on