Prodaná nevěsta  (The Bartered Bride)
R: Svatopluk InnemannEmil PollertJaroslav Kvapil V: Espo, 1933 VV: Julius Prokůpek N: opera Prodaná nevěsta, Bedřich Smetana: opera Prodaná nevěsta K: Karel DeglVáclav VíchOtto Heller Hu: Bedřich Smetana; archivní Nahr: Orchestr Národního divadla Dir: Jožka Charvát Arch: Štěpán Kopecký Výtv: František KyselaJosef Wenig St: Svatopluk Innemann Zv: Bedřich Poledník H: Jan Konstantin (sedlák Krušina), Dobroslava Sudíková (Ludmila, Krušinova žena), Ota Horáková (Mařenka, dcera Krušinových), Vladimír Tomš (venkovský chasník Jeník), Josef Celerin (sedlák Mícha), Marta Krásová (Háta, druhá Míchova žena), Jaroslav Gleich (Vašek, syn Míchových), Emil Pollert (dohazovač Kecal), Karel Hruška (principál komediantů), Blanka Svobodová (Esmeralda, dcera principála), Hanuš Thein (Indián), Marie Nešporová (tanečnice), Müller Josef (2) (paňáca), Josef Loskot (vesničan), Maximillian B. Stýblo (vesničan) Chor: Joe Jenčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Espo Pr: 27.10.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Mařenka, dcera sedláka Krušiny, a chudý chasník Jeník se mají rádi. Dohazovač Kecal však už pro Mařenku vybral jiného ženicha, koktavého Vaška, syna sedláka Míchy. Mařenčin otec se kdysi zavázal, že svoji dceru dá jedině Míchovu synovi. Kecal proto nabídne Jeníkovi tři sta zlatých, aby se nevěsty vzdal. Ten na obchod přistoupí. Nikdo však netuší, že Jeník je Míchův syn z prvního manželství, který v mládí odešel do světa. Mařenka, nešťastná z Jeníkovy proradnosti, se rozhodne vzít si Vaška. V té chvíli do vsi přijedou komedianti a Vašek se rázem zamiluje do Esmeraldy a slíbí hrát medvěda. Kecal sezve vesničany, aby ohlásil zasnoubení Mařenky s Vaškem. K překvapení všech se ukáže, že Jeník je Míchův syn a že má podle Krušinova slibu na Mařenku stejné právo jako Vašek. Přiběhne medvěd a z jeho kůže vykoukne Vašek. Je jasné, že na ženitbu nemá rozum a Krušinovi i Míchovi dají Mařence a Jeníkovi své požehnání.
   Mařenka, the daughter of the farmer Krušina, and the poor stable boy Jeník, are in love. The matchmaker Kecal has already chosen another husband for Mařenka, the stammering son of farmer Mícha, Vašek. Mařenka's father had once bound himself to giving his daughter to Mícha's son alone. Kecal therefore offers Jeník three hundred gold pieces to give up his bride. Jeník agrees to the deal. No-one, however, knows that Jeník is Mícha's son from his first marriage who had gone off into the world in his youth. Mařenka despairs and finally decides to marry Vašek. Then a group of comedians arrives in the village and Vašek immediately falls for Esmeralda and promises to dress up as the bear. Kecal calls the villagers together to announce Mařenka's forthcoming marriage to Vašek. It is then discovered that Jeník is Mícha's son and therefore, in accordance with Krušina's promise, has the same rights to Mařenka as Vašek. The bear comes running up and Vašek peeks out of the bearskin. It is clear that he is not ready for marriage and the Krušina and Mícha families give Mařenka and Jeník their blessing.