Pro kamaráda  (For a Friend)
R: Miroslav Cikán V: Nationalfilm, 1940 VV: Václav Dražil N: rozhlasová hra Pro kamaráda S: Ladislav JílekJaroslav MottlMiroslav Cikán AR: František Urbánek K: Julius Vegricht Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Má milá, Josef Stelibský: píseň Možná, že ne, časem se zapomene, Josef Stelibský: píseň Hledám ke svému stínu stín, Josef Stelibský: píseň Já to dneska platím, píseň My tři králové jdeme k vám T: Jaroslav Mottl Zp: SetleřiBajo trioMíla Spazierová-HezkáJiří BlahníkLumír Blahník Arch: Bohumil HešJan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek H: Theodor Pištěk (hostinský Josef Dlabal), Ladislav Boháč (řidič Jan, Dlabalův syn), Jaroslav Vojta (havíř Antonín Topinka), Hana Vítová (Marie, Topinkova dcera,později Dla), Jan Pivec (havíř Václav Pešek), Anna Letenská (teta Pavla), Stella Májová (Tynča), Rudolf Hrušínský (havíř Jindra Coufal, Tynčin chlape), Eman Fiala (havíř Dušek), Vladimír Šmeral (havíř Karel Novák), Marie Norrová (Anička, Novákova žena), Jiří Steimar (primář nemocnice), Věra Horníková (Emilka, dcera Marie), Václav Trégl (opilý host v baru), Slávka Rosenbergová (šatnářka v baru), Karel Máj (vrchní v baru), Vlasta Podrabská (tanečnice v baru), Josef Kemr (číšník v baru), Míla Spazierová-Hezká (zpěvačka Jiřinka), Hermína Vojtová (Černá, žena havíře), Jitka Dušková (Emilka, dcera Dlabalových), Bolek Prchal (závodní), Lumír Blahník (jeden ze "tří králů"), Jiří Blahník (jeden ze "tří králů"), Jindřich Fiala (flašinetář/havíř), Vladimír Smíchovský (flašinetář), Jaroslav Sadílek (detektiv), Hrušínský Rudolf st. (šichtař na dole), Antonín Šolc (horník penzista), Miloš Šubrt (horník), Antonín Jirsa (horník), František Filipovský (advokátní koncipient), Vladimír ŘepaJaroslav Malina (dirigent), Bajo trioSetleřiOrchestr Jaroslava Maliny Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 31.01.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Horník Václav Pešek má před svatbou s Marií. Do městečka přijede jeho kamarád a Mariin bývalý milý, lehkomyslný Jan Dlabal. Marie ho má stále ještě ráda a tak se dá přemluvit, aby s ním odešla do Prahy a stala se jeho ženou. Pešek je zradou hluboce raněn. Dlabal pracuje jako taxikář a dopustí se přestupku, za který je odsouzen do vězení. Marie zůstane opuštěna a vrátí se s malou dcerkou do rodného města. Když Dlabala pustí z vězení, stane se z něho úplně jiný člověk. Pracuje jako horník a nevyhýbá se ani nejhorší práci. Vzorně se stará o svou rodinu a horníci se s ním začnou přátelit. Jen Pešek zůstává stranou a mluví dokonce o pomstě. Jednou oba sami pracují na nebezpečném úseku. Náhle výdřeva povolí a rozdrtí Dlabalovi ruku. Pešek si uvědomí, že kdyby teď utekl, odsoudí Dlabala k smrti, a jeho nenávist mizí. Rozdrcenou ruku usekne, odnese kamaráda na bezpečné místo a tím mu zachrání život.
   Miner Václav Pešek is about to be married to Marie. His frivolous friend Jan Dlabal, also a former beau of Maria, arrives in town. Marie still loves him and allows herself to be persuaded to go with him to Prague and become his wife. Pešek is deeply hurt at her betrayal. Dlabal works as a cab driver and he commits an offence for which he is sent to prison. Marie is left alone with her little daughter and she returns to her home town. When Dlabal is released from prison, he is a new man. He works as a miner and throws himself into the hardest tasks. He is an exemplary husband and father, and the miners accept him as one of the crowd. Only Pešek cannot forgive him and even speaks of revenge. One day the two of them are working in a particularly dangerous section of the mine. Suddenly the timber supports give way and crush Dlabal's hand. Pešek realises that, if he ran away now, he would be sentencing Dlabal to death, and his hatred evaporates. He cuts off the crushed hand, takes his friend to a safe place and thus saves his life.