Preludium  (Prelude)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1941 VV: Karel Šilhánek N: Josef Rovenský S: Rudolf Madran-VodičkaA.J. Urban AR: František MiličVladimír Vlček K: Karel Degl AK: Jaromír Holpuch Hu: Otakar JeremiášJiří Fiala; archivní – Otakar JeremiášJiří Fiala: píseň Ještě já se na tě podívám Nahr: Eliáš Jiří Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Zdeněk Štěpánek (divadelní rekvizitář Karel Vajgant), Jiřina Štěpničková (Magda, Vajgantova žena), Nataša Tanská (Pepička, dcera Vajgantových), Miroslav Červený (Pavlík, syn Vajgantových), Terezie Brzková (šatnářka v divadle, Magdina matka), Jan Pivec (oponář v divadle Tonda), František Kovářík (pasíř v divadle Zikmund), Míla Pačová (herečka Holmová), František Roland (policejní komisař), Jan W. Speerger (policejní inspektor), Václav Pecián (strážník), Růžena Gottliebová (herečka), Darja Hajská (herečka), Vladimír Řepa (herec), Otto Rubík (herec), Hermína Vojtová (klepna), Lola Skrbková (klepna), Marie Ježková (guvernantka), Jiří Krchňavý (Toník, Pavlíkův kamarád), František Paul (asistent scény), František Milič (inspicient), Anna Steimarová (Klepetářová), Antonín Jirsa (manžel paní Klepetářové), Jiří Fiala (varhaník), Kohout Eduard [dab] (hlas Magdina svůdce), Marie Nademlejnská (prostitutka), Miloš Šubrt (chodec v sadech), Stanislava Strobachová (animírka ve vinárně), Slávka Doležalová (animírka ve vinárně), Elsa Vetešníková (animírka ve vinárně), Jiří Eliáš (pianista ve vinárně Pepek), Viktor Socha (číšník ve vinárně), Oleg Reif (kluk), Jarmila Smejkalová (květinářka v restauraci), J. Paclt Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 25.12.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Divadelní rekvizitář Karel Vajgant má mladou ženu Magdu a dvě děti, sedmiletého Pavlíka a jedenáctiletou Pepičku. Magda je starostlivá matka, ale cítí, že muž dává přednost práci a svému pohodlí. Ve slabé chvíli se dopustí Magda nevěry. Vajgant dostává anonymní dopis, který ho na ženinu nevěru upozorňuje. Jeho přítel, oponář Tonda, mu radí, ať dopis zahodí a raději se více věnuje Magdě. Karel pozve svoji ženu do vinárny. Pod tíhou svědomí se mu Magda přizná. Karel je tím hluboce zasažen a rozhodne se s manželkou rozejít a později rozvést. Magdě nezbývá než souhlasit s návrhem, že se o jeho domácnost bude starat Pepička a jí zůstane péče o Pavlíka. V průběhu dní, které zbývají do Magdina odchodu, však Vajgant vidí, že žena svého činu hluboce lituje. Jeho starý zbožný přítel Zikmund mu připomíná, že i znesvěcený kostel je možno znovu vysvětit. Když ho zoufalá dcera prosí, zda by mohla také odejít s maminkou, Karel se rozhodne Magdě odpustit.
   Theatre props man Karel Vajgant is married to young Magda and they have two children, seven-year-old Pavlík and eleven-year-old Pepička. Magda is an anxious mother but senses that her husband puts his work and his comfort first. In a weak moment, Magda is unfaithful to her husband. Vajgant receives an anonymous letter which informs him of his wife's infidelity. His friend, the curtain-drawer Tonda, advises him to throw away the letter and instead spend more time with his wife. Karel invites his wife to a winebar. Magda is weighed down by her conscience and decides to admit her infidelity to Karel. Karel is greatly shocked by this and is determined to part with his wife and later divorce her. Magda has no choice but to propose that Pepička will keep house for him and she will look after Pavlík. During the few days left before Magda's departure, Vajgant realises that his wife deeply regrets her actions. Karel's pious old friend Zikmund reminds him that even a desecrated church can be consecrated once more. When his daughter begs him to let her leave with her mother, Karel chooses to forgive Magda.