Pražský flamendr  (The Prague Boozer)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1941 VV: Arthur FeistLadislav Suchý N: divadelní hra Pražský flamendr S: J.V. VichovskýOtto Jun AR: Jiří Kratina K: Bohumil Vích Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Kamarádi z mokré čtvrti, dokud je plná číš, Josef Stelibský: píseň První políbení (Valčík), píseň Ať žije víno, víno a zpěv, Josef Stelibský: píseň Srdce je lásky chrám, Josef Stelibský: píseň Píseň loučení, Karel Hašler: píseň Až já půjdu do nebe, píseň Nesem vám noviny T: Karel MelíšekJaroslav Mottl Zp: Antonín Holzingerhlasy dívčísborEva Matoušková Arch: Karel Petr Adam Kost: Adolf Wenig St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník Op: Gabriel Hart H: František Hanus (malíř Jan Sýkora), Gustav Hilmar (statkář Sýkora, Janův otec), Antonie Nedošinská (Veronika Vejvodová, Janova bytná), Eva Matoušková (Apolenka zvaná Lenka, dcera Vejvod), František Kreuzmann (hadrář Podhajský, bratr paní Vejvo), Marie Norrová (služka u Vejvodů Bětka), Miloš Nedbal (baron Vilém Vožický, Janův přítel), Marie Burešová (baronesa Kajetána, sestra barona V), Karel Máj (Jiří Lukas, přítel baronesy), Otylie Beníšková (hraběnka Vožická), Jiří Steimar (advokát JUDr.Uhlíř), Ota Motyčka (hadrář Josef Protiva), Václav Švec (hadrář František Veselý), Vladimír Řepa (lichvář František Rambousek), Karel Hradilák (Ludvík Zelnický), Anna Letenská (posluhovačka), Karel Kolár (šafář Karel), Antonín Holzinger (herec-zpěvák), Karel Beníško (flamendr), Jaroslav Orlický (komorník u barona Vožického), Gabriel Hart (lékař), Bolek Prchal (sedlák), Emanuel Hříbal (pan řídící), Darja Hajská (děvečka Anka), František Černý (vinárník), Ladislav Janeček (sochař ve vinárně), Fred Bulín (flamendr), Bohuslav Kupšovský (vrchní ve vinárně), Karel Šmíd (dirigent), Marie Nademlejnská (přítelkyně paní Vejvodové), Viktor Nejedlý (zákazník u starožitníka), Miloš Šubrt (kočí), Dora Martinová (dívka ve společnosti u Vožických) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 23.01.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Statkář Sýkora jede do Prahy za synem Janem, který se v dopisech chlubí svými malířskými úspěchy. Jan ve skutečnosti nepracuje a peníze od otce utrácí s kumpány. Jeho jediným skutečným přítelem je baron Vilém Vožický, jehož sestru Kajetánu Jan miluje. Rozmarná žena si však s muži jen pohrává. Nezištnou tichou lásku k Janovi chová dcera jeho domácí, Lenka Vejvodová. Když se otec se synem setkají, Jan se za starého venkovana stydí a požádá ho, aby odešel. Uražený otec mu dá facku, zřekne se ho a odjede. Jan tak ztratil zdroj peněz a kumpáni ho opouštějí. Vilém se dohodne se svým známým, filozofujícím hadrářem Podhajským, že se o Jana postarají. Mladíkovi bez prostředků nezbývá, než aby přijal přístřeší u Podhajského. Začne znovu malovat a má brzy úspěch. Slibně se rozvíjí jeho známost s Lenkou, ale pak ho svede Kajetána. Po čase mezi ní a malířem dojde k roztržce. Jan odchází a v bouři se silně nachladí. Těžce nemocného ho svou péčí zachrání Lenka, která mu odpustila, stejně jako jeho otec.
   Landowner Sýkora comes to Prague to see his son who has boasted about his artistic success in his letters. In fact, Jan does not work and wastes the money his father gives him with his mates. His one real friend, however, is baron Vilém Vožický whose sister Kajetána he loves. The capricious woman only teases the men. Lenka Vejvodová, the daughter of his housekeeper, is quietly and genuinely in love with Jan. When father and son meet, Jan is ashamed of the old countryman and asks him to leave. Jan's father is greatly hurt and gives him a good slap before he departs. Jan loses his source of money and the "mates" abandon him. Vilém decides with his friend, the philosophising rag-and-bone man Podhajský, to look after Jan. Jan's father has renounced him and so there is nothing the young man can do but to accept shelter with Podhajský. He begins painting again and is successful. His friendship with Lenka looks promising but then Kajetána decides to make her move. After a while the pair have an argument. Jan leaves and catches a bad chill in a storm. He is saved from serious illness by the loving care of Lenka, who has forgiven him, like his father.