Poznej svého muže  (Know Your Husband)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1940 VV: Jan Sinnreich N: Oldřich Kautský S: Vladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Jan Roth Hu: Roman Blahník; archivní – Roman Blahník: píseň Bloudím, jen věrný stín jde se mnou T: František Kudrna Zp: Pivec Jan [dab] Arch: Alois Mecera Kost: Štěpán Dušánek St: Antonín Zelenka Zv: Antonín Rambousek H: Jaroslav Marvan (velkostatkář František Králíček), Marta Fričová (Helenka, Králíčkova dcera), Jan Pivec (ing.Petr Koval), Raoul Schránil (sluha Gustav Troníček), Theodor Pištěk (bankéř Ladislav Čejka), Ella Nollová (hospodyně u Kovala Fanynka), Ferenc Futurista (zahradník Rambousek), Jindřich Láznička (domovník Josef), Vladimír Řepa (Řeřicha), Antonín Holzinger (ředitel hotelu), Karel Veverka (správce velkostatku Josef), Marie Švimberská (panská Tonička), Bolek Prchal (šafář), Jaroslav Tryzna (detektiv), Jiří Koldovský (inspektor Holan), Sláva Grossmann (prokurista Koubek), Vladimír Štros (továrník Marek), Josef Kemr (pikolík), Bohumil Langer (továrník Roubal), Vilém Pruner (MUDr.Dolejší), Jan Otto Schmitt (host v lázních), Miloslav Svoboda (Kovalův spolužák), Rudolf Lampa (Kovalův společník), Jaroslav Sadílek (sluha Jaroslav), Elsa Vetešníková (kuchařka u Kovala), Leopold Horešovský (tajemník bankéře Čejky), Vladimír Růžička (pokladník u bankéře Čejky), Fráňa Vajner (úředník na magistrátě), Karel Dvořák (oddávající úředník), Ada Dohnal (listonoš), Josef Waltner (vrchní v baru), Josef Oliak (host v baru), Karel Máj (host v baru), Jaroslav Orlický (host v baru) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 08.11.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Velkostatkář Králíček je laskavý člověk, ale špatný hospodář. Prosperující statek přivedl po smrti své ženy téměř na buben. Jeho věřitel, bankéř Čejka, mu doporučí, aby výhodně provdal dceru Helenku. Králíček odjede s dcerou do lázní. Seznámí se zde s inženýrem Kovalem, který brzy požádá o Helenčinu ruku. Helenka Kovala nemiluje, ale souhlasí se sňatkem, když jí otec prozradí jejich špatnou finanční situaci. Po obřadu si zeť vypůjčí od Králíčka peníze a odjíždí na obchodní cestu. Do své pražské vily se vrací skutečný inženýr Koval, schopný a zámožný muž, a zjistí, že sluha Gustav zpronevěřil jeho doklady a pod jeho jménem se oženil. Helenka se nastěhovala do "manželovy" vily a Koval, který jí nechce ublížit, se prozatím vydává za sluhu Gustava. Mladá žena je velmi laskavá a personál i Koval si ji oblíbí. Králíček požádá "sluhu Gustava", aby se před bankéřem Čejkou vydával za svého pána, který se stále nevrací. Helenka však nechce, aby se mladý muž, kterého si zamilovala, kvůli ní stal podvodníkem. "Sluha" přizná svou pravou totožnost a Helenka se stává manželkou skutečného Kovala, který za svého tchána uhradí všechny dluhy. Podvodník Gustav je zatčen.
   Landowner Králíček is a kind man but a bad manager. He succeeds in bringing his prosperous estate practically to ruin after the death of his wife. His creditor, the banker Čejka, recommends that he would do well to marry his daughter Helenka. Králíček goes with Helenka to a spa. He makes the acquaintance of engineer Koval who soon asks for Helenka's hand in marriage. Helenka does not love Koval but she agrees to the marriage when her father informs her of their poor financial situation. On the day of the wedding Králíček's son-in-law borrows some money from him and goes off on a business trip. The real engineer Koval, a capable and wealthy man, returns to his Prague villa and discovers that his servant Gustav had stolen his papers and got married using his name. In front of Helenka, whom he does not wish to harm, Koval for the time being pretends to be the servant. The young woman is very kind to him and the staff and Koval himself grows very fond of her. Králíček asks "servant Gustav" to pose as his lord in front of Čejka since he has still not returned. Helenka, however, does not want the young man, whom she now loves, to become a cheat on her account. The "servant" then proves his real identity and Helenka becomes the wife of the real Koval who settles all the debts for his fa