Pozdní máj  (Late May)
R: Leo Marten V: Dafa, 1934 VV: Arthur Feist N: Karel Špelina S: Václav Wasserman K: Jan Roth Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Obláčky bílé, Josef Stelibský: píseň Vesmírem se koulí koule, píseň Stojí, stojí, před okénkem máj, píseň Byla noc krásná májová T: Karel Růžička Zp: Rolf WankaLili ŠturmováEman FialaMáňa HankováSetleřisbor mužský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Jaroslav Marvan (nadlesní Rys), Hana Vítová (Blanka, dcera nadlesního), Rolf Wanka (adjunkt ing.Nedbal), Lili Šturmová (Alma), Čeněk Šlégl (Bohumil, Almin švagr), Václav Trégl (hajný Slíva), Otto Rubík (hostinský Konrád), Jan Richter (pytlák Josef), Eman Fiala (komorník Filip), Máňa Hanková (komorná Lojzička), Jaroslav Bráška (lékař), Václav Menger (kuželkář), Eduard Šlégl (kibic u kuželníku), Němec Karel (2) (farář), Karel Postranecký (učitel), Alois Dvorský (vesničan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 29.03.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Ovdovělá paní Alma hodlá odjet na cesty a požádá svého švagra, aby za její nepřítomnosti spravoval velkostatek. Přijme také nového adjunkta ing. Nedbala, ale ten se jí zalíbí natolik, že s odjezdem začne otálet. Příchod adjunkta přivítá i nadlesní, protože doufá, že s jeho pomocí konečně dopadne pytláka. Blance, dceři nadlesního, nadbíhá hostinský Konrád, ale ta rovněž obdivuje adjunkta. Na pochůzce Nedbal narazí na zastřelenou srnu a spolu s nadlesním se rozhodnou v noci si na pytláka počíhat. Paní Alma pozve Nedbala večer na zámek a zdrží ho tak dlouho, že adjunkt schůzku s nadlesním zmešká. Pytlák nadlesního postřelí a Nedbal si to klade za vinu. Hostinský Konrád se s pytlákem Josefem přátelí a oba před zamilovanou Blankou předstírají, že adjunkt usiluje o paní Almu. Oba muži na Nedbala připraví léčku, ale ta se obrátí proti nim. Adjunkt vyzná Blance lásku a paní Alma přece jen odcestuje. Dopisem ustanoví Nedbala správcem panství do té doby, než se sama vrátí domů.
   The widowed Mrs Alma decides to go off travelling and asks her brother-in-law to take care of her estate in her absence. She also takes on an assistant, Nedbal, but she takes such a fancy to him that she puts off her departure. The head forester also welcomes his arrival as he hopes that, with his help, he will finally be able to catch the poacher. The innkeeper Konrád is courting the head forester's daughter Blanka, however, she has eyes only for the new help. While Nedbal is doing his rounds, he comes across a dead deer and he decides with the chief forester to lie in wait for the poacher during the night. Mrs Alma invites Nedbal to supper at her mansion and keeps him so long that he is late for his meeting with the chief forester. The poacher shoots the forester and Nedbal puts the blame upon himself. The innkeeper Konrád is on friendly terms with the poacher Josef and both pretend to the lovelorn Blanka that Nedbal is hoping to win the affections of Mrs Alma. The men prepare a trap for Nedbal but their plan backfires. Nedbal declares his love to Blanka and Mrs Alma finally goes off on her travels. In a letter she appoints Nedbal administrator of the estate until her return.