Pozdní láska  (Belated Love)
R: Václav Kubásek V: Fortunafilm, 1935 VV: Rudolf Vančura N: román Pozdní láska S: Karel MelíšekJaroslav MottlKarel MelíšekVáclav Kubásek K: Jan RothVáclav Hanuš Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Vím, že se musíme rozejít, sbohem má lásko, good bye, píseň Sloboděnka idě, píseň V zeleném háji slavíček pěje T: Jaroslav MottlKarel Melíšek Zp: Waleská Blanka [dab]sbor mužskýStanislav Neumann Arch: Vilém Rittershain H: Jan W. Speerger (vinárník a majitel koloniálu Kubaš), Jiřina Steimarová (Kubaštova neteř Julinka), Stanislav Neumann (příručí Vojta), Ella Nollová (hospodyně u Kubašty Betyna), Blanka Waleská (Věra Náhlovská), Jaroslav Průcha (MUDr.Jan Kosejk), Jaroslav Vojta (starosta), Růžena Šlemrová (starostova žena), Antonín Novotný (Miloš, syn starostových), Věra Ferbasová (Boženka, dívka příručího Vojty), Richard F. Branald (notář), Václav Menger (kněz), Bolek Prchal (řezník Brázda), Hermína Vojtová (zákaznice Hromasová), Josef Kotalík (ředitel záložny), Jiří Hron (úředník Láďa Kostecký), Holeček (metař Coufal), Anna Vávrová (zákaznice v krámě), Oldřich Kovář (Milošův přítel), R.A. Strejka (pekařský pomocník), Elsa Vetešníková (městská klepna), Božena Nádeníková (městská klepna), Míla Zuklínová (bardáma), Lída Sudová (bardáma), Ferdinand Jarkovský (host ve vinárně), Emanuel Hříbal (host ve vinárně), Antonín Jirsa (host ve vinárně), Ferry Seidl (host ve vinárně), Kraus Josef (2) (host ve vinárně), F.X. Mlejnek (host ve vinárně), Karel Štěpánek (host ve vinárně), František Malý (host ve vinárně), Antonín Holzinger (host ve vinárně), Jarka Pižla (host ve vinárně), Setleři (zpívající hosté vinárny) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ringler Pr: 07.06.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Julinka žije u svého strýce, majitele útulné vinárny a obchodu, pana Kubašty. Kubašta dbá o přísnou Julinčinu výchovu a tak musí dívka svoji lásku k Láďovi Kosteckému tajit. Doktor Kosejk, častý host ve vinárně, se snaží Julince pomoci a Kubašta po jeho domluvě nakonec souhlasí s Julinčinou svatbou. Julinka se po svatbě odstěhuje a Kubašta zůstává sám. Doktor Kosejk mu doporučí jako hospodyni paní Věru Náhlovskou. Věra si zpočátku vede dobře. Stárnoucí Kubašta podlehne jejímu kouzlu natolik, že ochladne i jeho pěstounská láska k Julince. Vypočítavá Věra se tajně schází se starostovým synem Milošem. Kubašta onemocní a odjíždí do lázní. Věra využije jeho nepřítomnosti, dá výpověď příručímu i kuchařce a vinárnu a obchod změní v bar nevalné pověsti. Miloš pochopí svůj omyl a s Věrou se rozejde. Kubašta se v lázních dozví o nových událostech a vrátí se. Změny v jeho podniku jej šokují a po prudké hádce s Věrou upadne do bezvědomí. Přivolaný doktor Kosejk už může konstatovat jen jeho smrt. Věra jeho smrtí nic nezíská, neboť Kubašta ještě v lázních napsal novou závěť, v níž odkazuje svůj majetek Julince.
   Julinka lives with her uncle, the owner of a cosy winebar and shop, Mr Kubašta. Kubašta is strict with Julinka's education and so she has to keep her love for Láďa Kostecký a secret. Dr Kosejk, a regular at the winebar, tries to help Julinka and Kubašta eventually consents to her wedding. Julinka moves out after the wedding and Kubašta remains in the house alone. Dr Kosejk recommends Věra Náhlovská to him as a housekeeper. At the beginning, everything goes well with Věra working for him at the winebar. The ageing Kubašta, however, begins to fall under her spell to such an extent that even his fatherly love for Julinka grows cold. The calculating Věra secretly meets up with the mayor's son Miloš. Kubašta falls ill and goes off to be treated at a spa. Věra makes use of his absence and sacks the shop assistant and the chef; the winebar and shop are transformed into a low dive of poor reputation. Miloš realises he had made a mistake seeing Věra and he breaks up the relationship. Kubašta at the spa finds out what has been going on and returns. He is shocked to see how much the place has changed and after a bitter quarrel with Věra, he loses consciousness. The doctor is called but it is too late. Věra does not gain anything by his death since Kubašta wisely wrote a new will while he wa