Poslíček lásky [německá verze]  (Messenger of Love [German version])
R: Alwin Elling V: Lord-Film, 1937 N: Hans Regina von Nack S: Erwin Kreker K: Ferdinand Pečenka Hu: Jára Beneš Arch: Karel Petr Adam St: Johanna Rossinski Zv: František Šindelář H: Rolf Wanka (módní tvůrce Hubert Kersten), Richard Romanowsky (přednosta kanceláře Erasmus Stösse), Hans Hermann Schaufuss (hodinář Leutner), Ellen Schwanneke (Steffie, Leutnerova dcera), Margit Symo (Stascha Gorgulowová), Walter Szurowy (Fred Curry), Erich Fiedler (reportér Treff), Marion Wünsche (Gerda, Steffina přítelkyně), Elisabeth Wolf (stenotypistky u Kerstena) Fo: 35 mm Ve: německá D: Metropolitan Pr: 03.12.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Jediná zaměstnankyně malé tiskové kanceláře, sekretářka Jiřina Zvoníčková, se rozhodne pomoci svému dobráckému a smolařskému šéfovi Brokovi. Aby získala interview od nepřístupného "krále módy" Pavla Tomana, převlékne se za mladého muže a nastoupí v Tomanově firmě jako poslíček. Tak se jí podaří získat nejen interwiev ale i další zajímavé informace o Tomanovi. Jednoho dne ji však v kavárně Toman potká v její dívčí podobě. Jiřina pohotově tvrdí, že poslíček Jiří je její bratr. Při podnikové oslavě zjistí poslíček, že kreslička Mary tajně fotografuje nové modely pro konkurenci. Přistižená Mary však všechno svede na Jiřího, v němž je navíc odhaleno děvče. Toman dá Jiřině výpověď a je hluboce dotčen, neboť se do ní zatím zamiloval. Na odchodu dá Jiřina zrádné Mary alespoň důkladný políček. Když se prokáže Jiřinina nevina, žádá ji Toman nejen o odpuštění, ale i o ruku.
   The only employee of a small press agency, the secretary Jiřina Zvoníčková, decides to help her good-natured but ill-fated boss, Brok. In order to secure an interview with the inaccessible "king of fashion" Pavel Toman, she dresses as a young man and gets a job with Toman's company as an errand boy. She gets her interview and other valuable information about Toman. One day, however, Toman sees Jiřina in a café in her female form. She is quick to reply that the errand boy Jiří is her brother. During a company party, errand boy Jiří finds out that Mary, a designer, is secretly photographing new models for a competition. Caught in the act, Mary puts the blame on Jiří who is now revealed to be a girl. Toman sacks Jiřina on the spot and is vexed about what to do since he has now fallen in love with her. On her way out, Jiřina is at least able to give the traitor Mary a good slap. When Jiřina's innocence is proved, Toman asks for forgiveness and also for her hand in marriage.