Poslední Podskalák  (The Last Inhabitant of Podskalí)
R: Jan Sviták V: Brom, 1940 VV: Otakar Sedláček N: Václav Wasserman S: Josef Neuberg AR: Josef Zezulka K: Jaroslav Tuzar Hu: Josef Dobeš; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vyšehrad), Josef Dobeš: píseň Mám domeček pod skalou (Valčík), Josef Dobeš: píseň Podskaláček (Polka), lidová píseň: píseň Ó, Velvary, lidová píseň: píseň Letěla bělounká holubička, píseň Oldřich a Božena, lidová píseň: píseň Ach, není, tu není T: Ladislav Brom Zp: Theodor PištěkEman FialasborAntonie Nedošinská Arch: Alois Mecera St: Antonín Zelenka Zv: Emanuel Formánek H: Jaroslav Vojta (majitel dřevařské firmy Václav Čer), Karel Hradilák (Oldřich, Čermákův syn), Jiřina Steimarová (Anděla, Oldřichova žena), Jiří Dohnal (JUDr.Václav Čermák, Vácslavův vnuk), Terezie Brzková (hospodyně u Čermáků Běta), Antonie Nedošinská (hokynářka Barbora Kalinová), Jarmila Beránková (Anička, dcera Kalinové), Theodor Pištěk (hlídač Franta Houžvička), Eman Fiala (vorař Antonín Bouška), František Roland (stavitel Král), Anna Steimarová (Králova žena), Jana Ebertová (Klára, dcera Králových), Jan Skála (JUDr.Machač), Lola Skrbková (stenotypistka u JUDr.Machače), Hermína Vojtová (klepna paní Krátká), Vojta Merten (Podskalák), Bedřich Bozděch (Podskalák), Emanuel Hříbal (sváteční rybář), Alois Dvorský (sváteční rybář), Bolek Prchal (strážník), Vladimír Řepa (portýr ve vinárně), Miloslav Svoboda (host ve vinárně), Josef Hořánek (farář), Richter (drožkář), Rudolf Mastník (kaplan), Vladimír Smíchovský (listonoš), Antonín Jedlička (chlapec rybář), Naděžda Vladyková (Šimáková), L. Navrátilováčlenové spolku Vltavan Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 18.10.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Majitel podskalské dřevařské firmy Čermák vykáže ze svého domu jediného syna Oldřicha, který flámuje a podvádí. Oldřich mu před odchodem vykrade ze msty pokladnu a navždy zmizí. Oldřichova mladičká žena umírá krátce po porodu a Čermák obrací veškerou pozornost k výchově osiřelého vnuka. Po dvaceti pěti letech je z Václava řádný muž, který je promován na doktora práv. Dědečkovi však zbyla z celého majetku pouze polovina domu, druhou získal na základě dluhopisu, vydaného kdysi Oldřichem, stavitel Král. Ten by rád oženil Václava se svou dcerou Klárou. Václav však miluje Aničku, dceru hokynářky Kalinové. Jako koncipient firmy, která zastupuje stavitele Krále, zjišťuje Václav, že dlužní úpis je falešný, a donutí Krále, aby jej vrátil. Odvrátí tím dražbu domu a jeho zbourání a oplatí tak dědovi všechnu lásku a péči. Uspořádá také svůj vztah s Aničkou, který málem zničila klepna Krátká.
   Čermák, the owner of a Prague timber firm, orders his son Oldřich from the house for his excesses and fraudulent lifestyle. Oldřich pays him back by robbing the till before he goes and he disappears without trace. Oldřich's young wife dies shortly after giving birth and Čermák turns his attention to bringing up his orphaned grandson. Twenty-five years later Václav has turned into a fine specimen of a man and has become a doctor of law. By this time, however, his grandfather is now left with only half a house to his name, the second half is owned by the builder Král who acquired the property on the basis of an I.O.U. once issued by Oldřich. Král wants Václav to marry his daughter Klára, however, Václav loves Anička, the daughter of the grocer Kalinová. As a junior clerk with the firm representing Král, Václav discovers that the obligation note is false and he forces Král to return it. He thus saves the house from auction and demolition and is able to pay his grandfather back for all his love and care. He also mends his relationship with Anička which had been practically destroyed by Krátká, a gossip-monger.