Poslední muž  (The Last Man)
R: Martin Frič V: Moldavia, 1934 VV: Josef Stein N: divadelní hra Poslední muž S: Václav Wasserman AR: Walter Schorsch K: Jaroslav Blažek Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel HašlerMiloš Smatek: píseň Jen jednou jest člověk mlád T: Karel Hašler Zp: Hugo Haas Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (profesor Alois Kohout), Zdeňka Baldová (Kohoutova žena), Marie Glázrová (Zdenka, dcera Kohoutových), Antonín Novotný (Jaroslav, syn Kohoutových), Vladimír Borský (dr.Jiří Bečvář), Jiřina Steimarová (Tonča Vacková), Darja Hajská (kuchařka Baruška), Jára Kohout (dragoun Frantík), Václav Trégl (školník Rejsek), Bohdan Lachman (ředitel školy), Milada Gampeová (Liduška Pivodová), František Hlavatý (bývalý Kohoutův spolužák), Alfred Baštýř (bývalý Kohoutův spolužák), Jindřich Edl (bývalý Kohoutův spolužák), Novák Josef (3) (bývalý Kohoutův spolužák), Jaroslav Bráška (bývalý Kohoutův spolužák), František Říha (bývalý Kohoutův spolužák), Karel Schleichert (bývalý Kohoutův spolužák), Alois Dvorský (Kohoutův bývalý třídní), Josef Kotalík (přednosta stanice), Emanuel Hříbal (Sadař), Josef Mach (student) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 05.10.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor Alois Kohout vyžaduje despoticky naprostou poslušnost od studentů i členů své rodiny. Syn Jaroslav před ním tají kázeňské problémy ve škole i známost s rozpustilou Tončou. Dcera Zdenka má ráda dr. Jiřího Bečváře, ale ustrašená maminka ji varuje, že jí otec chce vybrat ženicha sám. Jiří přesto přijde na návštěvu, rozhodnut požádat o Zdenčinu ruku. Je svědkem téměř vojenského nástupu celé rodiny i kuchařky Barušky. Jiří změní plán. V soukromé rozmluvě s profesorem předstírá, že chce o něm jako o dokonalém a vzorném muži napsat knihu. Polichocený profesor mu nabídne Zdenku za manželku. Prozradí mu i své tajemství, ukáže Jiřímu figurínu, kterou maskuje svou eventuální nepřítomnost. Jiří navrhne Kohoutovi, aby předstíral odjezd, ukryl se v bytě a tak zjistil, co se děje, když není doma. Jiří vydává Kohouta za figurínu a všichni před ním otevřeně řeknou to, co by si jinak netroufli. Vyznají otci a manželovi svou lásku, ale vyčtou mu i strach, kterým je týrá. Profesor se polepší a za čas se stane dědečkem tří vnoučat.
   Professor Alois Kohout behaves like a despot in his demands for absolute obedience from his students and family. His son Jaroslav hides from him the problems he is having at school for his lack of discipline; he also does not let on about his friendship with the naughty Tonča. The professor's daughter Zdenka is fond of Dr Jiří Bečvář but her anxious mother warns her that her father will want to choose a husband for her himself. Nevertheless, Jiří comes to visit the family, determined to ask for Zdenka's hand in marriage. He is witness to the almost military line-up the whole family has to form, including the cook Baruška. Having seen this, Jiří changes his plan. In a private discussion with the professor, he pretends that he wants to write a book about him, as a perfect and exemplary figure. The flattered professor offers him Zdenka as his wife. He even tells him of his little secret, a dummy which he props up when he is away from home so that the family still think he is in the house. Jiří suggests to Kohout that he feign his departure, he then hides in the flat to see what happens when the professor is not at home. Jiří makes them think that Kohout is, in fact, a dummy and everyone openly says what they would otherwise keep to themselves. They love their father and husband, but