Poslední bohém  (The Last Bohemian)
R: Svatopluk Innemann V: Elekta/Sonorfilm, 1931 VV: Josef Stein N: Emil Artur Longen S: Emil Artur LongenJosef Neuberg AR: František Jerhot K: Jan Stallich Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Řeknem si na shledanou, Jára Beneš: píseň Co mi dáte, až já umřu, píseň Živijó, živijó, Jára Beneš: píseň Kdybych měl křídla, píseň Napij se, Ludvíčku, napij (parafráze), píseň Těžko jste mě, máti má, těžko jste mě vychovala, píseň operetní árie (parodie), píseň Ta naše hospoda, píseň Až pomašírujem T: Jaroslav Mottl Zp: Saša Rašilovsbor Arch: Hanuš Gödert St: Svatopluk Innemann Zv: Helmuth Neumann H: Saša Rašilov (Jaroslav Hašek), Radola Renský (Ríša, Haškův synek), František Havel (továrník, Ríšův dědeček), František Sauer (tajný Firnádl), Jan Richter (obchodník se psy Alois Kvíčala), Theodor Pištěk (velkostatkář Ludvík Pazdera), Zdenka Hatláková (Pazderova žena), Vladimír Beztahovský (Otakar, syn Pazderových), Truda Grosslichtová (vychovatelka u Pazderů Běla), Anna Švarcová (generálová, Pazderova tchýně), Emanuel Trojan (Haškův kamarád Josef), Betty Kysilková (Haškova bytná), Ada Karlovský (hejtman), Josef Oliak (vrchní policejní komisař), Ferdinand Jarkovský (sluha u statkáře Pazdery), Josef Waltner (hospodský Krampera), Václav Menger (vrchní číšník), Němec Karel (2) (četník), Václav Pecián (četník), Otto Zahrádka (hostinský), Luigi Hofman (šéfredaktor), Marie Holanová (host na večírku u Pazderů), Viktor Nejedlý (host na večírku u Pazderů), Eduard Šlégl (host na večírku u Pazderů), Emilie Nitschová (zákaznice u Kvíčaly), Ladislav Desenský (lékař), Václav Suldovský (ordonance), Emil Dlesk (rekrut), Josef Neuberg (kaprál), Ladislav Hemmer (službu konající desátník), F.X. Mlejnek (host v restauraci), Karel Schleichert (host v restauraci), Felix Kühne (zpěvák), Jára Beneš (klavírista), Ladislav Hochman (kytarista), Karel Šilhánek (číšník), Mario Karas (návštěvník v hospodě), Ferry Seidl (návštěvník v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 21.08.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Jaroslav Hašek žije se synem Ríšou v chudém podnájmu. Ríšův dědeček továrník nemá pro Haškův bohémský život pochopení a dá Ríšu unést. Hašek dostane z podnájmu výpověď a jeho snahy o získání střechy nad hlavou jsou marné. Seznámí se se statkářem Pazderou. Přechodně vypomáhá Běle, vychovatelce Pazderova syna, ale vše skončí skandálem a výpovědí. Společně s Aloisem Kvíčalou zkouší Hašek obchodovat se psy, přivede však Kvíčalu na mizinu, když drahého psa věnuje Ríšovi, který pokládá Haška za svého strýce. S Kvíčalou pak pokračuje v podezřelých obchodech na Matějské pouti. Před zatčením je oba zachrání jen zmatek spojený se zprávou o atentátu na následníka trůnu. Hašek přijde za Ríšou do dědečkova bytu. Zdá se, že mu již dědeček odpustil. Vtom ale přicházejí četníci a zatknou Haška proto, že se vyhýbá nástupu na vojnu. Ríša už ví, že je Hašek jeho otec, ale když se s ním přijde rozloučit, Hašek to nepřizná a odjíždí na frontu.
   Jaroslav Hašek lives with his son Ríša in poor rented accommodation. Ríša's grandfather, an industrialist, cannot understand Hašek's bohemian lifestyle and has Ríša taken away. Hašek is told to leave his room and his attempts to find a roof over his head are futile. He makes the acquaintance of the landowner Pazdera. He helps Běla, the governess of Pazdera's son, for a while but it ends in scandal and Hašek is given his notice. He tries his hand at dog-selling with Alois Kvíčala but reduces the latter to poverty when he gives an expensive dog to Ríša who considers Hašek to be his uncle. Hašek continues his suspect dealings with Kvíčala at the funfair and only the confusion surrounding the news of the assassination of the heir to the throne saves them both from being arrested. Hašek goes to visit Ríša in his grandfather's flat and it seems that the latter has now forgiven him. Suddenly, however, policemen appear and arrest Hašek for evading military service. Ríša now knows that Hašek is his father but when he comes to see him off at the station, Hašek does not acknowledge this and goes off to the front.