Poručík Alexander Rjepkin  (Lieutenant Alexander Rjepkin)
R: Václav Binovec V: Meissner, 1937 VV: Václav Dražil N: Eduard Rada S: Jaroslav MottlJosef NeubergJulius Schmitt K: Jaroslav Tuzar Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Vzhůru hlavy, drazí kamarádi, píseň Gloria, gloria, victoria, píseň Infanteria, to je láska má (na nápěv Za císaře pána), píseň Jedna, dvě, tři, čtyři (na nápěv Hej Slované) T: František Kudrna Zp: sborFrantišek Kreuzmann Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář NT: Afit H: Vladimír Borský (poručík Alexander Fjodorovič Rjepk), Vladimír Borský (Vladimír Toman), Adina Mandlová (ošetřovatelka Mathilde von Kiesewe), František Kreuzmann (nadporučík Liška), František Smolík (MUDr.Šrámek, vrchní štábní lékař), Truda Grosslichtová (ošetřovatelka Tonička), Karel Veverka (plukovní lékař MUDr.Klíma), Strnad Stanislav (herec) (kadet Stanislav Severa), Jindřich Plachta (pěšák Antonín Sakař), Theodor Pištěk (pěšák Vincent Tlamicha), Jiří Vondrovič (kaprál Josef Bartoněk), Břetislav Hrstka (pěšák Cyril Vyskočil), Marie Rosůlková (Lída, Tomanova žena), Jaroslav Marvan (plukovník rakouské armády), Anton Hellmer (MUDr.Lehner, vrchní lékař), Marie Ptáková (Severova matka), Alois Peterka (generál rakouské armády), Vladimír Pospíšil-Born (nadporučík Franz Schranel), Josef Příhoda (saniťák Barták), Slávka Doležalová (vychovatelka Tomanova synka Boženk), Zdeněk Záhorský (Tomanův synek Vláďa), Felix Kühne (raněný v nemocnici), Václav Štrup (ordonance), Jiří Milan (vrchní v kasinu), Frank Rose-Růžička (vojenská stráž), Emanuel Kovařík (poručík stráže), Míla Mellanová (ošetřovatelka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 24.09.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Léto 1916. Brnem projíždí transport ruských zajatců z fronty. Zdravotní stav ruského důstojníka Rjepkina se zhorší natolik, že je převezen do rakouské vojenské nemocnice. Téměř umírá a potřebuje transfuzi. Německá ošetřovatelka Mathilda má jediná stejnou krevní skupinu. Protože však nenávidí vše slovanské, váhá s pomocí a vrchní lékař MUDr. Šrámek jí musí připomenout lidskou povinnost. Mathilda nakonec souhlasí a Rjepkin se uzdravuje. V nemocnici jsou vojáci všech národností Rakouska-Uherska. Někteří se vracejí po vyléčení na frontu, jiní umírají. Mathilda se marně brání vzrůstající lásce k Rjepkinovi. Ten se jednoho dne pokusí o útěk a je postřelen. Doktoru Šrámkovi se přizná, že je ve skutečnosti Čechem, který bojoval na ruské straně. Prozrazení by pro něho znamenalo smrt. Šrámek přivede do nemocnice na krátké setkání jeho ženu. Mathilda dvojici přistihne a v rozrušení svým křikem přivolá stráž. Rjepkin je odsouzen k smrti a zoufalá Mathilda se otráví plynem. Šrámek si vynutí Rjepkinovu operaci a aby zabránil jeho potupnému oběšení, sám Rjepkina usmrtí. Po válce se setká s jeho ženou, aby jí vysvětlil důvody svého činu.
   It is the summer of 1916. A transport of Russian prisoners travels through Brno from the front. The health of the Russian officer Rjepkin has deteriorated to such an extent that he is transferred to an Austrian military hospital. He will die if he does not receive a blood transfusion. The German nurse Mathilda is the only one with the same blood group. Because she hates anything to do with the Slav nations, she hesitates to provide help and the consultant Dr Šrámek has to remind her of her humanitarian duties. Mathilda finally agrees and Rjepkin recovers. The hospital is full of soldiers of all nationalities from the Austro-Hungarian empire. Some are returning after being treated to the front, others are dying. Mathilda is trying in vain to quell her growing love for Rjepkin. The latter tries to escape one day and is shot. He admits to Dr Šrámek that he is, in fact, a Czech who was fighting on the Russian side. This discovery would have meant his death. Šrámek brings Rjepkin's wife in to see her husband on a short visit. Mathilda sees them together and, in her distress, she lets out a cry which attracts the guards. The man is sentenced to death and the desperate Mathilda gasses herself. Šrámek calls for an operation to be performed on Rjepkin and, in order to prevent an ignominio