Port Arthur [německá verze]  (Port Arthur [German version])
R: Nicolas Farkas V: Slavia-film, 1936 N: román Port-Arthur S: Hans KlaehrKurt Heuser K: Georg Krause Hu: Otakar Jeremiáš; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Wladimir MeingardAlexander Loschakoff Zv: Hermann Storr H: Adolf Wohlbrück (poručík Boris Ranevský), Karin Hardt (Borisova žena Youki), René Deltgen (šéf japonské špionáže Iva Moura), Paul Hartmann (ruský velitel Vosidlov), Werner Pledath (kapitán Novitzki), Ferdinand Classen (majitel čajovny Li Hung), Hugo Werner-Kahle (generál Stössel), Fritz Klippel (pobočník), Fun Sen (Atima, služka u Ranevských), Karl MorviliusErich NadlerTheodor RochollWilhelm KönigJungling ČangWilli VolkerKarl Meixner Fo: 35 mm Ve: německá D: Slavia-film Pr: 07.12.1936 © Národní filmový archiv 
 
   1904 - předvečer rusko-japonské války. Ruský námořní důstojník Boris Ranevský se žení s Japonkou Youki. Zvěst o Youkiině svatbě velmi rozlobí jejího bratra Ivu Mouru, který řídí japonskou špi onáž v Port Arthuru. Po vypuknutí války pak přemlouvá sestru, aby s ním spolupracovala. Youki odmítne, ale o rozhovoru neinformuje svého muže. Když se její setkání s bratrem prozradí, ocitne se v podezření ze špionáže. Ivo získá z Borisova sejfu ruské válečné plány s pomocí Youkiiny služebné. Je chycen a při výslechu naznačí, že mu pomáhala sestra. Ta je zatčena a má být popravena. Zachrání ji kapitulace ruského generála Stössela, popravy jsou zastaveny a Youki je propuštěna. Zoufalá dívka hledá Borise, kterého nakonec najde na palubě torpédoborce. Boris je pověřen odvézt do bezpečí ruské vlajky. Nepodaří se mu však prorazit obklíčení a dává proto rozkaz k potopení lodi. V důstojnické kabině pak očekává smrt společně s Youki, která ho láskou a oddaností přesvědčila o své nevině.
   It is 1904 - the eve of the Russian-Japanese war. The Russian naval officer Boris Ranevský marries the Japanese girl Youki. News of Youki's wedding angers her brother Iva Moura who is head of intelligence in Port Arthur. After the war breaks out he then persuades his sister to work with him. Youki refuses but she does not tell her husband about their conversation. When her meeting with her brother is discovered, she finds herself suspected of espionage. With the help of Youki's maid, Iva steals Russian war plans from Boris's safe. He is captured and, during the interrogation, tells them that his sister helped him. Youki is arrested and is to be executed. She is saved by the capitulation of the Russian general Stössel, the executions are suspended and Youki is released. The girl is desparate to find Boris whom she finally tracks down on the deck of a torpedo destroyer. Boris is entrusted to take some Russian flags to safety, however, he is unable to break through the ring surrounding them and therefore orders the boat to be sunk. Death awaits him in the officer's cabin, together with Youki whose love and devotion finally convinces him of her innocence.