Port Arthur [francouzská verze]  (Port Arthur [French version])
R: Nicolas Farkas V: Slavia-film/F.C.L. Paris, 1936 N: román Port-Arthur S: Henri DecoinNicolas FarkasArnold Lipp K: Otto HellerJaroslav Tuzar Hu: Otakar Jeremiáš; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Bohumil HešŠtěpán Kopecký St: Roger Spiri-Mercanton Zv: Josef Zora H: Adolf Wohlbrück (poručík Boris Ranevský), Danielle Darrieux (Borisova žena Youki), Charles Vanel (šéf japonské špionáže Iva Moura), Jean Max (ruský velitel Vosidlov), Charles Vareille (kapitán Novitzki), Jean Worms (generál Stössel), Jean AppertJean DaxRené FleurPierre NayPhilippe RichardJean MarconiKy-Duyen Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film © Národní filmový archiv 
 
   1904 - předvečer rusko-japonské války. Ruský námořní důstojník Boris Ranevský se žení s Japonkou Youki. Zvěst o Youkiině svatbě velmi rozzlobí jejího bratra Iva Mouru, který řídí japonskou špionáž v Port Arthuru. Po vypuknutí války pak přemlouvá sestru, aby s ním spolupracovala. Youki odmítne, ale o rozhovoru neinformuje svého muže. Když se její setkání s bratrem prozradí, ocitne se mladá žena v podezření ze špionáže. Iva získá z Borisova sejfu ruské válečné plány s pomocí Youkiiny služebné. Je chycen a při výslechu naznačí, že mu pomáhala sestra. Ta je zatčena a má být popravena. Zachrání ji kapitulace ruského generála Stössela, popravy jsou zastaveny a Youki je propuštěna. Zoufalá dívka hledá Borise, kterého nakonec najde na palubě torpédoborce. Boris je pověřen odvézt do bezpečí ruské vlajky. Nepodaří se mu však prorazit obklíčení a dává proto rozkaz k potopení lodi. V důstojnické kabině pak očekává smrt společně s Youki, která ho láskou a oddaností přesvědčila o své nevině.
   It is 1904 - the eve of the Russian-Japanese war. The Russian naval officer Boris Ranevský marries the Japanese girl Youki. News of Youki's wedding angers her brother Iva Moura who is head of intelligence in Port Arthur. After the war breaks out he then persuades his sister to work with him. Youki refuses but she does not tell her husband about their conversation. When her meeting with her brother is discovered, she finds herself suspected of espionage. With the help of Youki's maid, Iva steals Russian war plans from Boris's safe. He is captured and, during the interrogation, tells them that his sister helped him. Youki is arrested and is to be executed. She is saved by the capitulation of the Russian general Stössel, the executions are suspended and Youki is released. The girl is desparate to find Boris whom she finally tracks down on the deck of a torpedo destroyer. Boris is entrusted to take some Russian flags to safety, however, he is unable to break through the ring surrounding them and therefore orders the boat to be sunk. Death awaits him in the officer's cabin, together with Youki whose love and devotion finally convinces him of her innocence.