Polská krev  (Polish Blood)
R: Karel Lamač V: Elekta, 1934 N: opereta Polská krev, Leo Stein: opereta Polská krev S: Václav Wasserman AR: Rudolf Stahl K: Otto Heller Hu: Oskar Nedbal; archivní – Oskar Nedbal: píseň Já jsem zamilován k zbláznění, Oskar Nedbal: píseň Jenom jednu touhu mám, Oskar Nedbal: píseň Kavalírská píseň, Oskar Nedbal: píseň Děvčátko krásné, Oskar Nedbal: píseň Jedenadvacet, Oskar Nedbal: píseň Obžínková Nahr: Pražský symfonický orchestr, Orchestr F.O.K. T: Jaroslav MottlKarel Tobis Zp: Štefan HozaAlena FrimlováAnny OndrákováLudvík Veverka Arch: Štěpán KopeckýBohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Anny Ondráková (Helena Zarembová), Theodor Pištěk (velkostatkář Jan Zaremba, otec Hel), Štefan Hoza (hrabě Bolko Baranský), Růžena Šlemrová (Jadwiga Kwasińská), Alena Frimlová (Wanda, dcera Kwasińské), Václav Trégl (správce na statku Baranského Dymsz), Ludvík Veverka (světák Bronio Popiel), Alois Dvorský (sluha Kosťa), František Černý (Bolkův přítel), Vladimír Pospíšil-Born (Bolkův přítel), Bonda Szynglarski (Bolkův přítel), Čeněk Šlégl (předseda Jockey klubu), Emanuel Hříbal (sluha u Popiela), Jan Richter (exekutor), Josef Vošalík (exekutor), Jaroslav Bráška (host v Jockey klubu), Jan W. Speerger (host v Jockey klubu), Darja Hajská (tlustá návštěvnice závodiště), Ada Karlovský (fotograf), Václav Vích (fotograf), Lilian Berga (tanečnice v černém trikotu), Němec Karel (2) (kovář), Emil Dlesk (kočí na zámku), Josef Oliak (Zarembův soused), Františka Mordová (děvečka), Mario Karas (divák na dostizích), Alfred Baštýř (divák na dostizích), Věra Ferbasová (divačka na dostizích), Viktor Socha (číšník), Václav Pata (číšník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Wolframfilm Pr: 21.12.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Zadlužený hrabě Bolko Baranský vede na svém statku bezstarostný život přesto, že mu exekutoři zabavili již všechen nábytek i zvířectvo. Bolko s potrhlým a bohatým přítelem Popielem jedou na dostihy. Tam se Popielovi zalíbí Wanda Kwasinská, kterou doprovází její matka Jadwiga. Baranský vyhraje dostih a velkostatkář Zaremba mu chce představit svou dceru Helenu. Baranský seznámení odmítne. Uražená Helena se rozhodne Bolkovi pomstít. Příští léto Bolko odjede na Wandino baletní vystoupení do Varšavy. Helena se dá na jeho statek najmout inkognito jako hospodyně a připraví Bolkovi slavnostní uvítání. Oba se v krátké době spřátelí. Do vznikající idyly vpadne Wanda se svojí matkou. Bolko před nimi Helenu urazí a ta uteče domů. Wandina matka je zděšena zjevnou Bolkovou chudobou a přemlouvá dceru, aby se rozhodla pro Popiela. Při dožínkové slavnosti představí konečně Zaremba Bolkovi svou dceru Helenu. Bolko s překvapením zjistí, že Helena je jeho bývalá hospodyně, a uvědomí si, že ji miluje.
   Although heavily in debt, count Bolko Baranský leads a carefree life on his estate while distrainers have taken all his furniture and animals. Bolko and his potty but wealthy friend Popiel go to the races. There Popiel's eye is charmed by Wanda Kwasinská who is accompanied by her mother Jadwiga. Baranský wins a bet and the landowner Zaremba tries to engineer a meeting between him and his daughter Helena but Baranský declines. Hurt by this behaviour, Helena decides to pay him back. The following summer Bolko goes off to see Wanda perform in a ballet in Warsaw and Helena applies for a job on his estate incognito as a housekeeper and prepares a ceremonial homecoming for Bolko. Within a short while the two of them have become friends. Into this emerging idyll come Wanda and her mother. Bolko offends Helena in front of them and she runs off home. Wanda's mother is horrified by his apparent poverty and tries to persuade her daughter to choose Popiel instead. Zaremba finally manages to introduce his daughter Helena to Bolko at a harvest festival. Bolko is surprised to discover that Helena is his former housekeeper and he realises that he now loves her.