Podvod s Rubensem  (Rubens Scam, The)
R: Otakar Vávra V: BAPOZ Zlín, 1940 VV: Elmar Klos N: Jaroslav R. Vávra K: Bedřich Košťál Hu: Bedřich Kerten St: Josef Dobřichovský Zv: František Pilát H: Vladimír Řepa (švec), Gabriel Hart (inspektor), Zorka Janů (prodavačka u Růžičky), Svatopluk Beneš (malíř), Robert Ford (továrník) Fo: 35 mm Ve: česká D: BAPOZ Zlín © Národní filmový archiv 
 
   Továrníkův čerstvě koupený Rubensův obraz se ukáže být padělkem. Majitel obchodu s obrazy Růžička je zatčen. Inspektor zajde do opravny obuvi a přesvědčí se, že švec je dobrým znalcem povah lidí. Jejich boty totiž a hlavně způsob opotřebení vypovídají o lidech víc, než by jim někdy bylo milé. Tímto způsobem přivede obuvník inspektora na stopu mladého malíře. Ten se sám přizná: Růžička odmítl koupit před časem jeho obraz a proto mu chtěl malíř dokázat, že umí malovat. Jeho dívka, prodavačka u Růžičky, mu tajně půjčila Rubensův obraz a malíř jej téměř dokonale okopíroval. Když chtěli vše Růžičkovi prozradit, bylo již pozdě, obraz byl prodán. Inspektor uzná, že šlo spíše o nešťastnou shodu okolností, a všem odpustí. Obuvník všechny upozorní, že pečlivě ošetřované boty vypovídají o dobré povaze a naopak: kdo chce mít svědomí v pořádku, musí mít v pořádku i boty.
   An entrepreneur's newly purchased Rubens appears to be a fake. Růžička, the gallery owner, is arrested. The inspector goes to a shoe repair shop whose owner persuades him that he is a good judge of character. People's shoes and, chiefly, the way in which they have been worn out, tell him more about their wearers than they would like to admit. The shoe repairer leads the inspector on the trail of a young artist who himself admits the truth: Some time before, Růžička had refused to buy his painting and so the artist had wanted to prove to him that he could paint. His girlfriend, an assistant working for Růžička, had secretly lent him a painting by Rubens and the artist had copied it almost to perfection. They had intended to tell Růžička everything, but it was too late and the painting had already been sold. The inspector acknowledges the fact that this was all the result of an unfortunate coincidence and he lets the matter drop. The shoe repairer points out to everyone that shoes which are carefully looked after speak openly of a good character, and the opposite also applies: he who wishes to have a good conscience must also ensure that his shoes are in top condition.