Počestné paní pardubické  (Respectable Women of Pardubice, The)
R: Martin Frič V: Nationalfilm, 1944 VV: Václav DražilKarel Feix N: divadelní hra Mistr ostrého meče S: Karel Steklý K: Václav Hanuš Hu: Jiří FialaVilém Prokop Mlejnek; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Ferdinand FialaŠtěpán Kopecký Kost: J.M. Gottlieb St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: František Smolík (kat Jiří), Jiřina Štěpničková (katova žena Rozina), Eman Fiala (katův pacholek Adam), Ferenc Futurista (katův pacholek), Terezie Brzková (hraběnka), Marta Fričová (schovanka hraběnky Aninka Dražická), Zita Kabátová (baronesa Helena z Alcantaru, dobro), Jindřich Plachta (rychtář Pálka, mistr pekařský), Jaroslav Marvan (purkmistr), Gustav Nezval (rychtářský písař Prokop Trubka), František Filipovský (perníkář Flaška), Jára Kohout (punčochář Hypolit Kostík), Meda Valentová (Kostíkova žena), Vilém Pfeiffer (hrabě Bořita z Klokočína), František Kreuzmann (konšel Zvůnek), Helena Bušová (Baruška, Zvůnkova žena), Vladimír Řepa (konšel), Dana Medřická (konšelova žena), Blažena Slavíčková (panna Dorlička, dcera rychtáře), Anna Vávrová (měšťanka), Miloš Šubrt (konšel Štros), Emil Bolek (krčmář), Jiří Vondrovič (milenec Zvůnkové), Karel Šmíd (doktor), Jarmila Švabíková (švadlena), Antonín Soukup (konšel - jedlík), Milada Smolíková (konšelova žena), Marie Buddeusová (měšťanka), Karel Beníško (šafář), Martin Raus (komorník pána z Klokočína Filip), Marie Ježková (vdova), Jaroslav Orlický (dveřník purkmistrův), Ota Motyčka (konšel), Bedřich Bozděch (konšel), Václav Trégl (biřic), Jan W. Speerger (biřic), Lída Chválová (povětrná žena), Ferdinand JarkovskýAntonín Jirsa Chor: Joe Jenčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 06.10.1944 © Národní filmový archiv 
 
   Laskavý a útlocitný pardubický kat Jiří by se rád zbavil svého "sníženého" řemesla. Prakticky je nevykonává, je dobře živ ze svého léčitelství a ranhojičství. Jeho žádost o uvolnění je však bez čtení konšely zamítnuta. Jejich malicherné ženy závidí katově ženě její krásu a pěkné oblečení. V katovně se náhodně setkají písař Prokop a schovanka staré paní hraběnky Aninka a vyznají si lásku. Hraběnka však nutí Aninku ke sňatku s purkmistrem. K hraběnce se nastěhovala baronesa Helena. V téže době přijel do města hrabě Bořita, který za úplatky slibuje bohatým obyvatelům udělení erbovního měšťanství. Záletná paní Zvůnková svádí Prokopa a z pomsty za odmítnutí ho nařkne z pokusu o znásilnění. Aninka ze zoufalství souhlasí se sňatkem s purkmistrem. Ten je přepaden a okraden o klíč od obecní pokladny. Jako pachatel je zatčen Prokop. Kat Jiří už delší dobu podezírá Bořitu z nekalých skutků. Zjistí a dokáže, že jde o podvodníka, který má na svědomí vykradenou obecní pokladnu a že baronesa Helena je jeho spojenkyní. Oba jsou uvrženi do vězení. Osvobozený Prokop se může oženit s Aninkou. Za své zásluhy o město je nyní už bývalý kat Jiří se svou ženou Rozinou přijat mezi řádné měšťany.
   The kind and sensitive Pardubice executioner Jiří is trying to get out of his undignified trade. He rarely carries out his duties any more and makes a living with his natural medicines and healing. His request, however, is callously rejected by the aldermen. Their petty-minded wives are jealous of the executioner's wife for her beauty and pretty clothes. The scribe Prokop and the ward of an old countess Aninka meet by chance in the hangman's house. They fall in love with each other at first sight. The countess, however, is forcing Aninka into a marriage with the burgomaster. The baroness Helena has recently come to live with the countess. Count Bořita also arrives in the town who, in return for payments, promises to give rich inhabitants the status of burgher with their own coat-of-arms. The flirtatious Mrs Zvůnková responds to Prokop's rejection by publicly accusing him of rape. In her despair, Aninka consents to a marriage with the burgomaster. The latter is then attacked and robbed of the key to the town's treasury. Prokop is arrested as the perpetrator of the crime. Hangman Jiří, however, has long suspected Bořita. It is discovered that Bořita is a criminal and that baroness Helena is his ally. Both are arrested. Prokop marries Aninka and former executioner Jiří and his wife