Pobočník Jeho Výsosti [německá verze]  (His Highness' Adjutant [German version])
R: Martin Frič V: Meissner, 1933 N: divadelní hra Kasta pro sebe S: Václav WassermanWalter TaubHanuš Burger K: Otto Heller Hu: Eman Fiala Arch: Ferdinand FenclJosef Hesoun H: Vlasta Burian (nadporučík Alois Patera), Werner Fuetterer (princ Eugen), Gretl Theimer (majitelka obch.s kravat.Pepi Kalas), Annie Markart (princezna Anna Luisa), Hans Götz (nadporučík Kinzel), Else Lord (bardáma), Leo Dudek (fiakrista), Otto Ströhlin (rytmistr Richard Mader), František Černý (druhý kuchař), Míla Reymonová (houslistka v dámském orchstru), Eman Fiala (fotograf), Robert Ford (číšník), Jan Richter (opilec s trubkou), Walter Taub (vojenský sluha), Karel Postranecký (důstojník), Marie Grossová (servírka), Josef Roja (sekundant při souboji), Friedrich Hölzlin (vrchní v baru), Emmy Carpentier (bardáma), Bajo trio (zpěvačky v baru), Karel Mácha-Kuča (číšník v baru), Antonín Vaverka (František Jodrg I.), Eduard Šlégl (komorník), Věkoslav Satoria (komorník), Mario Karas (komorník), Václav Pecián (policista), Beda Saxl (host v baru), Vasil Truchlý (houslista u Maxima) Fo: 35 mm Ve: německá © Národní filmový archiv 
 
   Nadporučík Patera čeká na potrestání za účast v souboji, ale překvapivě je jmenován pobočníkem prince Evžena. Ten má před svatbou s princeznou Annou Luisou a musí se rozejít se svojí milenkou Pepi. Chce se s ní ještě naposledy setkat, a protože je na princeznin rozkaz sledován policejním radou Guthem, pošle novému pobočníkovi písemný rozkaz přivést Pepi do Belvedéru a tam ji bavit do princova příchodu. Patera omylem přivede jiné děvče. Princ nezná ani Pateru, ani dívku, a sedne si proto jinam. Patera všechny hostí, opije se na princův účet a když se ho nedočká, pokusí se bez placení utéct v ženském přestrojení. Je chycen a za trest převelen do vzdálené garnizony v Mňuku. Ještě před odjezdem umožní sympatickému důstojníkovi, ve kterém nepoznal prince Evžena, setkání s Pepi. Po půl roce dostává Patera dovolenou a žádá o možnost vrátit se ke svému pluku. Mstivý podplukovník Kinzl ho odmítne, ale nakonec je to právě on, kdo na princův rozkaz odjíždí do Mňuku. Patera zůstává a je povýšen.
   First lieutenant Patera is awaiting punishment for his part in a duel, however, to his surprise, he is instead appointed adjutant to Prince Evžen. The latter is to be married to Princess Anna Luisa so he says farewell to his lover Pepi. He wants to see her one last time but, since the princess is having him followed by the policeman Guth, he sends his new aide a written command to bring Pepi to the Belvedere and to amuse her until his arrival. By mistake Patera brings the wrong girl. The prince knows neither his new adjutant nor the strange girl, so he sits somewhere else. Patera meanwhile buys everyone drinks, gets drunk at the prince's expense and, having given up waiting for him, tries to run off in women's clothes. He is caught and as punishment is transferred to a remote garrison in Mňuk. Before he leaves, however, he helps a friendly officer, in whom he has not recognised Prince Evžen, to meet up with Pepi. Six months later Patera is given leave and he asks to be returned to his regiment. The vengeful lieutenant-colonel Kinzl refuses his request but, in the end, it is he who, at the prince's command, has to go off to Mňuk. Patera is allowed to remain and is promoted.