Pobočník Jeho Výsosti  (His Highness' Adjutant)
R: Martin Frič V: Meissner, 1933 VV: Josef Roja N: divadelní hra Kasta pro sebe S: Václav Wasserman K: Otto Heller Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Zapomeň, že už se loučíme (Valčík), Eman Fiala: píseň Zahrajte mi, horny (Pochod) T: Jaroslav Mottl Zp: Bajo trioVlasta Burian Arch: Josef HesounFerdinand Fencl St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Vlasta Burian (nadporučík Alois Patera), Suzanne Marwille (princezna Anna Luisa), Nora Stallich (princ Evžen), Helga Nováková (Pepi Kalašová, majit.obchodu s kra), Jaroslav Marvan (plukovník), Bedřich Vrbský (podplukovník Kinzl), Ladislav Hemmer (rytmistr Richard Mádr), Ela Šárková (bardáma), Antonín Vaverka (císař František Josef I.), Josef Rovenský (drožkář), František Kreuzmann (šikovatel Pačes), Míla Reymonová (houslistka v dámském orchestru), Čeněk Šlégl (vrchní v baru), František Černý (kuchař posádky v Mňuku), Alexander Třebovský (policejní rada Guth), Marie Grossová (číšnice u Maxima), Josef Roja (sekundant při souboji), Milka Balek-Brodská (komorná princezny), Ludvík Veverka (dvorní dodovatel), František Malý (dvorní dodavatel), Karel Postranecký (velitel roty), Eman Fiala (fotograf), Robert Ford (číšník), Jan Richter (opilec), Beda Saxl (host v baru), Vasil Truchlý (houslista u Maxima), Gustav Hilmar (dvorní dodavatel uniforem), Eduard Šlégl (komorník), Věkoslav Satoria (komorník), Václav Pecián (policajt), Václav Menger (vojín posádky v Mňuku), Ferdinand Jarkovský (vojenský písař), Jára Kohout (vojenský sluha v Mňuku), Kamila Rosenkranzová (prodavačka), Mario Karas (sluha), Bajo trio Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 14.04.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Nadporučík Patera čeká na potrestání za účast v souboji, ale překvapivě je jmenován pobočníkem prince Evžena. Ten má před svatbou s princeznou Annou Luisou a musí se rozejít se svojí milenkou Pepi. Chce se s ní ještě naposledy setkat, a protože je na princeznin rozkaz sledován policejním radou Guthem, pošle novému pobočníkovi písemný rozkaz přivést Pepi do Belvedéru a tam ji bavit do princova příchodu. Patera omylem přivede jiné děvče. Princ nezná ani Pateru, ani dívku, a sedne si proto jinam. Patera všechny hostí, opije se na princův účet a když se ho nedočká, pokusí se bez placení utéct v ženském přestrojení. Je chycen a za trest převelen do vzdálené garnizony v Mňuku. Ještě před odjezdem umožní sympatickému důstojníkovi, ve kterém nepoznal prince Evžena, setkání s Pepi. Po půl roce dostává Patera dovolenou a žádá o možnost vrátit se ke svému pluku. Mstivý podplukovník Kinzl ho odmítne, ale nakonec je to právě on, kdo na princův rozkaz odjíždí do Mňuku. Patera zůstává a je povýšen.
   First lieutenant Patera is awaiting punishment for his part in a duel, however, to his surprise, he is instead appointed adjutant to Prince Evžen. The latter is to be married to Princess Anna Luisa so he says farewell to his lover Pepi. He wants to see her one last time but, since the princess is having him followed by the policeman Guth, he sends his new aide a written command to bring Pepi to the Belvedere and to amuse her until his arrival. By mistake Patera brings the wrong girl. The prince knows neither his new adjutant nor the strange girl, so he sits somewhere else. Patera meanwhile buys everyone drinks, gets drunk at the prince's expense and, having given up waiting for him, tries to run off in women's clothes. He is caught and as punishment is transferred to a remote garrison in Mňuk. Before he leaves, however, he helps a friendly officer, in whom he has not recognised Prince Evžen, to meet up with Pepi. Six months later Patera is given leave and he asks to be returned to his regiment. The vengeful lieutenant-colonel Kinzl refuses his request but, in the end, it is he who, at the prince's command, has to go off to Mňuk. Patera is allowed to remain and is promoted.