Písničkář  (Ballad-Singer)
R: Svatopluk Innemann V: AB, 1932 VV: Julius SchmittLadislav Hamr N: Josef Hais-Týnecký S: Karel HašlerPřemysl Pražský AR: František Jerhot K: Karel Degl Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava), Karel Hašler: píseň Píseň svobody, Karel Hašler: píseň Česká písnička, Karel Hašler: píseň V císařské zahradě, Karel Hašler: píseň Kdyby tak tatík Žižka vstal, lidová píseň: píseň Tři sta let jsem u vás sloužil (parafráze na Sedm let jsem...), píseň Sedm let jsem u vás sloužil (parodie) Nahr: Česká filharmonie Dir: Karel Šejna T: Karel Hašler Zp: Karel Hašler Arch: Vilém Rittershain St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Karel Hašler (c.a k.vládní rada Pavel Hala), Marie Šponarová (Halova žena Míla), Antonín Novotný (Jeník, syn Halových), Adolf Jerger (major-auditor Werner), Alfred Rittig (rakouský generál), Bedřich Vrbský (dr.Skála), Antonín Kandert (policejní prezident), Čeněk Šlégl (policejní komisař), Gustav Hilmar (detektiv Bureš), Zora Myslivečková (Anička, Skálova dcera), Boleslav Zöllner (detektiv Frank), Bedřich Bozděch (listonoš Josef Novák), Mila Dolly (Mici), Miroslav Svoboda (vojín Bláha), Václav Pecián (vojín Václav), Bobina Horká (komorná), Luigi Hofman (policejní komisař), Theo Amady (rakouský poručík), Bohdan Lachman (poštovní rada), Novák Josef (3) (přednosta poštovního oddělení), Antonín Hodr (přednosta poštovního oddělení), Josef Oliak (přednosta poštovního oddělení), Robert Ford (přednosta poštovního oddělení), Viktor Nejedlý (přednosta poštovního oddělení), Němec Karel (2) (zřízenec na poště), Gabriel Hart (zřízenec na poště), Jaroslav Marvan (úředník na poště), Josef Steigl (sekretář na poště), Ada Karlovský (listonoš), Rudolf Stahl (listonoš), Ferdinand Jarkovský (listonoš), František Říha (listonoš), Josef Waltner (hostinský), Václav Menger (návštěvník v hospodě), Karel Schleichert (návštěvník v hospodě), F.X. Mlejnek (návštěvník v hospodě), Filip Balek-Brodský (návštěvník v hospodě), Emil Dlesk (návštěvník v hospodě), Antonín Jirsa (návštěvník v hospodě), František Jerhot (strážník), Josef Sládek (tajný), Karel Postranecký (tajný), Josef Bělský (tajný), Josef Kytka (člen mafie), Mario Karas (člen mafie), Jan W. Speerger (člen mafie), Otto Zahrádka (portýr v baru), Walter Schorsch (flamendr), František Černý (flamendr), Josef Rousek (majitel půjčovny lodí Josef Rousek), Slávka Hamouzová (komorná), Vojtěch Musil (vojín), Julius Vegricht (vojín), Václav Hanuš (vojín), Vladimír Novotný (vojín), Emanuel Trojan (muž ve frontě), Roza Schlesingerová (žena ve frontě), Milka Balek-Brodská (žena ve frontě), Růžena Pokorná (žena ve frontě), Kamila Rosenkranzová (žena ve frontě), Jindřich Fiala (muž ve frontě), Vladimír Vlasák (host v hospodě), Ladislav Hemmer (poštovní úředník), Bohumil Šmída (vojín), Česká filharmonieKarel Šejna (dirigent), Pěvecký sbor IPOSBořivoj Frommpes Rek Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 25.11.1932 © Národní filmový archiv 
 
   V době nelítostného boje mezi panující rakouskou mocí a vlastenci, usilujícími o českou státní samostatnost, je c. a k. vládní rada Hala jmenován poštovním ředitelem. Pod slupkou přísného prorakouského byrokrata skrývá své horoucí vlastenectví. Policie vydá zatykač na neznámého písničkáře, který po Praze zpívá vlastenecké písně. Ty rozšiřuje i Halův syn Jeník a je zatčen. Policie podezírá z revoluční činnosti i Halu a přidělí mu k údajné osobní ochraně detektiva. Hned první den se Halovi ztratí z kanceláře dešifrovací mřížky. Hala to okamžitě oznámí revolučnímu výboru, s nímž tajně spolupracuje. Detektiv Halovi vyzradí, že se chystá noční policejní zátah na revolucionáře. Hala přijede do Šárky, která je místem zátahu, pozdě. Je zatčen, ale podaří se mu uprchnout. V noci vypukne povstání. Povstalci, vedení písničkářem, přicházejí v okamžiku, kdy chce rozvášněný dav demolovat Halův dům. Písničkář odloží přestrojení a všichni v něm poznají c. a k. vládního radu Halu.
   Hala, the imperial and royal government counsel, is apppointed director of the postal services during the period of the ruthless battle between the reigning Austrian might and the patriots endeavouring to secure Czech state independence. Beneath his shield as a strict pro-Austrian bureaucrat he hides his ardent patriotism. The police issue a warrant of arrest for an unknown ballad-singer who is going around Prague singing patriotic songs. Hala's son distributes them and is arrested. The police also suspect Hala of revolutionary activities and assign a private detective to him, allegedly for his protection. The very first day some decoding screens go missing from Hala's office. Hala immediately informs the revolutionary committee with whom he is working in secret. The detective tells Hala that a night-time police raid is being planned against the revolutionaries. Hala travels to Šárka, where the round-up is to take place, however, he is too late. He is arrested but manages to escape. An uprising breaks out during the night. The insurgents, led by the ballad-singer, arrive when the crowd is about to demolish Hala's house. The ballad-singer takes off his disguise and everyone recognises him as imperial and royal government counsel Hala.