Píseň o velké lásce  (The Song of a Great Love)
R: Václav Kubásek V: Grafo, 1932 N: Václav Kubásek S: Václav Kubásek K: Jaroslav Blažek Hu: Vlastislav Antonín Vipler; archivní – Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Italské capriccio, Vlastislav Antonín Vipler: píseň Píseň o velké lásce, J.J. Libor: píseň Za tou naší vesnicí kostelíček stál, píseň Kdo as mé srdéčko potěší T: František Kudrna Zp: L.H. Strunasbor Arch: Vilém Rittershain St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Aša Vašátková (Helena Zemanová), L.H. Struna (Karel Nebeský), Anita Janová (Anuška Klímová), Theodor Pištěk (statkář Topol), Zdenka Palečková-Maschová (Vlasta Ptáčková), Josef Příhoda (unavený tanečník Vincek), Jan Richter (hajný Novák), Jan Svoboda (švihák z města Tržický), Karel Schleichert (otec Anušky), Václav Pecián (četník), Emil Dlesk (vesničan), Rudolf Stahl (vesničan), Jindřich Adolf (vesničan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 22.04.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Anuška Klímová miluje Karla Nebeského. Odmítá námluvy bohatého statkáře Topola - hrubiána a násilníka. Hajný Novák přistihl na statku zloděje. Toho využije Topol. Umožní zloději útěk a hajnému nařídí, aby připravený balík s lupem podstrčil do Karlovy chalupy. Hajný dostane za odměnu příplatek k platu, aby se mohl oženit se svou dívkou Vlastou. Karel je zatčen a odsouzen. Anuška, jejíž otec je u Topola zadlužen, je donucena ke sňatku se statkářem. Karel zanevřel na lidi a po návratu z vězení si postaví srub v lese, kde žije jen se svým věrným psem. Nakrátko má ženskou společnost. Z touhy po dobrodružství u něho žije městská dívka Helena, která však brzy odejde s bohatým hejskem. Hajný přistihl svoji ženu Vlastu při nevěře s Topolem. Ze msty prozradí Anušce, že Karel byl zavřen nevinně. Mladá žena, která vedle Topola jenom trpěla, spěchá za Karlem do jeho srubu. Statkář si pro ni přijde s revolverem, ale odejde s nepořízenou. Konečně se mohou Anuška a Karel věnovat své veliké lásce.
   Anuška Klímová rejects the attentions of rich landowner Topol - a coarse and violent man. The girl is in love with Karel Nebeský. The gamekeeper Novák catches a thief red-handed on the estate. Topol makes use of this turn of events by allowing him to escape and telling the gamekeeper to plant the bag full of stolen items in Karel's cottage. The game-keeper is given a bonus in his pay as a reward so that he can marry his girlfriend Vlasta. Karel is arrested and sentenced. Anuška, whose father owes money to Topol, is forced into marriage with the landowner. In prison Karel has fed his hate of all people and, on his release, he builds a log cabin in the woods and lives there alone with his faithful dog. His female company is short-lived. Helena, a girl from the town, lives with him for a while out of a longing for some kind of adventure but she soon goes off with a rich dandy. The gamekeeper catches his wife Vlasta being unfaithful with Topol. In an act of revenge, he tells Anuška that Karel was wrongly imprisoned. The young woman who had suffered in her life with Topol, hurries to Karel's cabin. The landowner comes to fetch her, a revolver in his hand, but goes away without completing what he had set out to do. Anuška and Karel are finally able to rejoice in their love for each oth