Píseň lásky  (Love Song)
R: Václav Binovec V: Brom, 1940 VV: Otakar Sedláček N: František KocourekRudolf Vaníček S: František KocourekRudolf Vaníček AR: Josef Zezulka K: Jaroslav Tuzar Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – Jan Ladislav Dusík: převzatá Concerto in pianoforte, Ludwig van Beethoven: převzatá Klavírní koncert Es dur, Josef Suk: převzatá Píseň lásky, Josef Suk: píseň Píseň lásky, Dalibor C. Vačkář: píseň Neapolitana, Šeremetěv: píseň Já vás měl rád Nahr: Česká filharmonie, Páleníček Josef /klavír/ Dir: Karel Šejna T: Ladislav Brom Zp: Pavel LudikarHana Vítová Arch: Jan ZázvorkaBohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek H: Pavel Ludikar (skladatel a dirigent Jan Lípa), Vladimír Borský (konstruktér ing.Vondrák), Marie Rosůlková (Kamila, Vondrákova žena), Hana Vítová (Jana, dcera Kamily), Ladislav Boháč (klavírista Zdeněk Skála), Jaroslav Marvan (MUDr.Slezák, asistent pozd.primář), Jan Sviták (primář porodnice), Zdeňka Baldová (služka u Vondráků Karlička), Marie Ptáková (vrchní sestra Marta Vaňková), Karel Veverka (učitel zpěvu maestro Luigi Sebasti), Slávka Rosenbergová (domovnice), František Kreuzmann (vyslanec), Jindra Hermanová (vyslancova žena), Jan Černý (komorník), Antonín Holzinger (impresário skladatele Lípy), Václav Mlčkovský (ředitel), Alois Dvorský (dědeček), Jiří Schreinzer (host na večírku), Jaroslav Hladík (host na večírku), Bolek Prchal (vrátný v porodnici Houdek), Milka Balek-Brodská (hospodyně u Lípy), Vladimír Smíchovský (četník), Emanuel Kovařík (vrátný) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 08.03.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Společně s Kamilou, manželkou automobilového konstruktéra, leží v porodnici i neznámá žena, která odmítá vyzradit jméno otce svého dítěte. Sestra Marta oznámí, že neznámá i její dcerka zemřely a že paní Kamila porodila děvče. Po několika letech šťastného života se Kamilin manžel zabije v autě při zkušební jízdě. Ovdovělá Kamila s dcerou Janou odjedou do Itálie, kde má dívka studovat zpěv. Po čtyřech letech se vracejí. Současně s nimi přijede i slavný skladatel Lípa se svým žákem Skálou. Oba se do krásné Jany zamilují, což naruší jejich přátelství. Do osudu všech zasáhne primář porodnice Slezák, dávný Kamilin ctitel. Zjistil totiž, že Kamile, které se před lety narodilo mrtvé dítě, dala sestra Marta holčičku neznámé ženy, jež při porodu zemřela, a že otcem Jany je Lípa. Prozradí to pouze Lípovi, který pochopí, proč mu byla Jana tak blízká. Jana se zasnoubí se Skálou a Kamila přijme lásku primáře Slezáka. Lípa pak oběma párům zahraje na varhany při společné svatbě.
   Kamila, the wife of a construction engineer in the motor industry, is lying in the maternity ward awaiting the birth of her baby; with her is an unknown woman who will not reveal the name of the father of her child. The nurse Marta tells her that the unknown woman and her child have died and that Kamila has given birth to a little girl. Kamila's husband is killed in a car accident during a test run; Kamila then takes her daughter Jana to Italy in order that she can study singing. They return four years later. They are accompanied by Lípa, a famous composer, and his pupil Skála. Both fall in love with the beautiful Jana, which affects their friendship. The situation is complicated by the arrival of the consultant from the maternity ward, Dr Slezák, who has long been Kamila's admirer. He has discovered that, years ago, when Kamila gave birth to a stillborn baby, the nurse Marta gave her the little girl born to the unknown woman, who herself died in childbirth; Jana's father is Lípa the composer. Slezák tells this only to Lípa who now understands why Jana was so close to him. Jana becomes engaged to Skála and Kamila allows Slezák to become part of her life. Lípa plays the organ for both couples at their joint wedding.