Pět strýců  (Five Uncles, The)
R: Jan Kavan V: Baalfilm, 1942 S: Jan Kavan K: Bohumil Vích Hu: Miloš Smatek Arch: Miroslav Pelc H: František Černý (strýc), Jindřich Láznička (strýc), Václav Švec (strýc), Jindřich Doležal (strýc), Miloš Liška (strýc), Jiří Sovák (fotograf), Milka Balek-Brodská (svatební host), Alois Dvorský (svatební host), Věra Petáková (nevěsta), Bohuš Rendl (ženich), Marie Přikrylová (svatební host) Spol: Chaloupka Karel /umělecká spol./ Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Novomanželům nadělili jejich příbuzní mnoho podobných svatebních darů, takže oba jen těžko zakrývají rozpaky. Nakonec přijde pětice strýců. Třímají úplně stejné krabice, takže nejsou zvlášť nadšeně vítáni. Když však každý vybalí celou sérii látek různých druhů a vzorů, vypukne pravé nadšení. Reklama textilního podniku Miltex.
   A newly-wed couple is showered with lots of similar wedding presents from their relations and they are hard put to hide their embarrassment. Then five of their uncles appear together. They are clutching boxes which look exactly the same so they are not exactly welcomed with great enthusiasm. It turns out, however, that the boxes contain a whole range of fabrics in all sorts of colours and designs; the couple are ecstatic. This is a promotional film for the textil Miltex company.