Peřeje  (Rapids, The)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1940 VV: Arthur Feist N: divadelní hra Peřeje S: Karel Steklý AR: Jiří Kratina K: Josef Střecha AK: Jaromír Holpuch Hu: František Škvor; archivní – píseň Šlo děvčátko po ulici, píseň Na zemi je smutný květen Zp: R.A. Strejka Arch: Bohumil Heš St: Antonín Zelenka Zv: Stanislav Vondraš H: Elena Tanasco (cikánská tanečnice Anita Confetti), Svatopluk Beneš (MUDr.Pavel Duras), Václav Trégl (ředitel cirkusu Dyonisius Hloubka), Anna Steimarová (vdova Valerie, majitelka cirkusu), František Paul (hudebník Sluka), R.A. Strejka (tanečník Burnus), F.X. Mlejnek (kouzelník Prospero), Jarmila Beránková (Prosperova schovanka Vilma), Jiří Steimar (podnikatel Regner), Jaroslav Orlický (Parma, Regnerův tajemník), Bonello (artista Martin), Ladislav Janeček (taneční mistr), Vladimír Smíchovský (četník), Viktor Socha (četník), Ota Motyčka (starosta), Karel Máj (reportér), Němec Karel (2) (inspicient), Emanuel Kovařík (vrátný v hotelu), Heda Erjavcová (cikánka) Chor: Joe Jenčík Tan: Viktor MalcevJaroslav TycBohumil AugustinRobert BraunZbyněk VaněkEmil FasslMiroslav ChmelenskýKarel KřečekFrantišek MorawetzNěmeček Jiří (tanec)Miroslav Šťastný Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 21.02.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Do malého městečka přijel cirkus. Představení nemají úspěch až do chvíle, kdy je angažována krásná tanečnice, cikánka Anita. Sluka, všeumělec skupiny, pozná její talent a Anita se stane jeho žačkou. Anitina exotická krása uchvátí bohatého pana Regnera, který se jí dvoří a zajistí cirkusu angažmá v Praze. Zbožňuje ji také mladý lékař Pavel Duras, do kterého se Anita zamiluje. Románek však přeruší žárlivý Regner. Pavel se domnívá, že se Anita bohatému podnikateli zaprodala, a opustí ji. Mladá žena se trápí a hledá zapomenutí v drogách. Při vystoupení ve varieté spatří v hledišti Pavla s cizí dívkou a omdlí. Probouzí se v nemocnici. Po jejím uzdravení se všechna nedorozumění vyjasní. Pavlovou společnicí ve varieté byla jeho sestra Zdena. Pavel Anitu nikdy nepřestal milovat.
   The circus has arrived in a small town. The show is unsuccessful until the appearance of the beautiful dancer Anita, a gipsy. Sluka, the versatile artist of the group, recognises her talent and she becomes his pupil. Anita's exotic beauty captivates the wealthy Mr Regner who begins to court her and finds the circus an engagement in Prague. Anita is also worshipped by the young doctor Pavel Duras with whom Anita falls in love. The love story is tainted, however, by Regner's jealousy. Pavel believes that Anita has sold herself to the wealthy entrepreneur and he leaves her. The young woman is at her wits' end and seeks oblivion in drugs. During one of her performances she catches sight of Pavel in the audience with another girl and she faints. She wakes up in hospital. Anita recovers and is told that Pavel's companion at the show was his sister Zdena. He could not have stopped himself loving Anita.