Perníková chaloupka  (Gingerbread House, The)
R: Oldřich Kmínek V: Oldřich,Kmínek, 1933 VV: Zdeněk Reimann N: Oldřich Kmínek S: Oldřich Kmínek K: Josef Bulánek Hu: Antonín Maria Nademlejnský Arch: Štěpán Kopecký Zv: Josef Zora H: František Kotal (Jeníček), Dagmar Kmínková (Mařenka), Jan W. Speerger (tatínek), Marie Holanová (maminka), Milka Balek-Brodská (ježibaba), Růžena Píšová (královna noci), Ria Astrová (královna víl), Blanka Novotná (Pohádka), František Fassl (vodník - Smrt), Zdenka Palečková-Maschová (víla), Baletní dětský soubor Bublovy tanBaletní soubor Národního divadla Chor: František Bubla Tan: Baletní soubor Národního divadlaBaletní soubor Bublovy taneč.škol Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film Pr: 22.12.1933 © Národní filmový archiv 
 
   I děti v přetechnizované civilizaci potřebují pohádkové příběhy a paní Pohádka je zve do svého světa. Drvoštěp jde se svými dětmi, Jeníčkem a Mařenkou, do lesa. Zatímco otec pracuje, děti sbírají jahody. Zabloudí však hluboko do lesa a ztratí cestu zpátky. Po zlověstné noci se ocitnou před chaloupkou z medových perníčků. Při olupování perníku je přistihne ježibaba: hubeného Jeníčka zavře do klece, aby si ho vykrmila, a z baculaté Mařenky si udělá pomocnici. Nad oběma dětmi však bdí dobrotiví andělé, zjevují se jim ve snu a vzbuzují naději na záchranu. Když se ježibaba rozhodne děti upéci, Mařenka s Jeníčkem ji obratně strčí do pece místo sebe. Pec exploduje a ze zrůdných babic, které se dosud točily kolem čarodějnice, se stanou děti. Mařenka jim vrátí jejich srdíčka, zakletá ježibabou v perníčcích. Všichni radostně tančí na palouku před chaloupkou, když se objeví zoufalí rodiče, kteří Jeníčka a Mařenku po celou dobu hledali.
   Even children from a civilisation conquered by technology need fairy stories and Mrs Fairytale invites them into her world. A woodcutter goes into the forest with his children, Jeníček and Mařenka. While their father is working the children pick strawberries. However, they wander so deep into the forest that they lose their way back. After a sinister night the children find themselves in front of a cottage made of honey gingerbread. An old hag catches them picking bits of gingerbread off her house. She locks the thin Jeníček in a cage to feed him up and she makes the chubby Mařenka work for her in the kitchen. The children are visited by benign angels in their sleep, however, who give them hope that they will be saved. When the old hag decides to bake them in the oven, Mařenka and Jeníček push her in there instead. The oven explodes and the ugly little old crones who had been dancing attendance on the witch, are transformed into children. Mařenka gives them back their little hearts, enchanted in the gingerbread by the old hag. All are dancing for joy in the field in front of the gingerbread house when, suddenly, Jeníček and Mařenka's grief-stricken parents appear from the forest, overjoyed at having found them at last.