Peníze nebo život  (Your Money or Your Life)
R: Jindřich Honzl V: Lloyd, 1932 VV: Kabelík Vladimír (výroba)Rudolf Vančura N: Jindřich HonzlJan WerichJiří Voskovec S: Jiří VoskovecJan WerichJindřich Honzl K: Václav Vích Hu: Jaroslav Ježek; archivní – Jaroslav Ježek: píseň Peníze nebo život, Jaroslav Ježek: píseň Život je jen náhoda, Jaroslav Ježek: píseň Rej vážek, Jaroslav Ježek: píseň Pochod stoprocentních mužů, Jaroslav Ježek: píseň Beguine hydroplane T: Jan WerichJiří Voskovec Zp: Jan WerichJiří VoskovecVítová Hana [dab]Hermanová Ljuba [dab]Jožka SrbováAnita Schlesingerová Arch: Vilém Rittershain St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Jiří Voskovec (Pepík), Jan Werich (Tonda), Hana Vítová (Hana), Ljuba Hermanová (Tondova dívka), Eliška Pleyová (Pepíkova žena Helena), Theodor Pištěk (fořt, Pepíkův strýček), Theo Amady (Maurice van den Branden), Jaroslav Vojta (Pepíkův strýc Otto), Jaroslav Hurt (Pepíkův tchán), Marie Grossová (Pepíkova teta Albína), Vladimír Majer (náčelník lupičů), Jan W. Speerger (lupič), Josef Klapuch (lupič), Jára Pospíšil (lupič), Jan Richter (lupič), Karel Hospodský (lupič), Emil Bolek (zloděj náhrdelníku), Jaroslav Průcha (detektiv), Josef Skřivan (průvodce v muzeu), Miloš Nedbal (policejní prefekt/muž s vázou), František Černý (starosta), Darja Hajská (Pepíkova sestřenice), Františka Schuhová (host), Eduard Šlégl (host), Emanuel Šulc (host), František V. Kučera (zlatník), Václav Menger (zřízenec v muzeu), Arnold Reimann (majitel obchodu), Ada Karlovský (velitel granátníků), Josef Oliak (městská delegace), Luigi Hofman (městská delegace), Karel Schleichert (městská delegace), Emanuel Hříbal (městská delegace), Jaroslav Šára (tajný), Jindřich Adolf (tajný) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 14.10.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Tonda, kvítko periferie a pochybná existence, dříme v příkopu. Probudí se, když kolem běží s ukradeným náhrdelníkem zloděj, který si ani nevšiml, že šperk ztratil. Tonda ho chce na ztrátu upozornit, ale muž prchá dál. Náhle si oba uvědomí situaci a zloděj začne honit Tondu, aby dostal zpátky šperk. Tonda hodlá náhrdelník zakopat na bezpečném místě v parku. Setká se tam s bývalým spolužákem Pepíkem, který se právě pokouší oběsit se kvůli nevěře své ženy. Pepík pozve Tondu domů na rodinnou "sešlost", kde je i tajný policista, který Tondu hned pozná. Tonda ukryje šperk do kytice na skříňce. Pepíkova žena Helena si myslí, že šperk je darem od jejího ctitele, vydávajícího se za šlechtice. Proto s kavalírem odjíždí. Tonda Pepíkovi prozradí, proč přišel o manželku, a oba dvojici pronásledují. Povedený nápadník Helenu okradl a snaží se utéci. Tonda a Pepík mu šperk vezmou a vzápětí jsou sledováni bandou, která náhrdelník původně ukradla. Oba muži se v přestrojení ukryjí na přehlídce ostrostřelců. Přítomnost tajného policisty přinutí Tondu, aby se opět šperku zbavil. Ozdobí jím hruď pana starosty a ten předá náhrdelník prefektovi. Policista Tondu ironicky pochválí za poctivost, která ho uchránila před trestem.
   Tonda, a mischief-maker from the outskirts and a character of doubtful existence, is dozing in a ditch. He wakes up to find a thief running past with a stolen necklace but the thief doesn't even notice when he drops the jewellery. Tonda tries to call out to him but the man runs on. The two suddenly become aware of what has happened and the thief starts chasing Tonda to get the necklace back. Tonda decides to bury the necklace in a safe place in the park. There he meets his former schoolmate Pepík who is trying to hang himself after discovering his wife's infidelity. Pepík invites Tonda to his home for a family get-together which also involves a secret policeman who recognises Tonda immediately. Tonda hides the jewellery in a flowerpot on top of a cupboard. Pepík's wife Helena thinks it is a present from her admirer who passes himself off as a member of the nobility, so she leaves with the cavalier. Tonda tells Pepík that his wife has run off and the pair set out on their trail. The suitor has successfully stolen Helena and is trying to escape. Tonda and Pepík take the necklace off him and they then find themselves being pursued by the gang who had originally stolen it. The two men disquise themselves and find cover in a review of sharp-shooters. The presence of the secret policem