Páter Vojtěch  (Father Vojtěch)
R: Martin Frič V: AB, 1936 VV: Zdeněk Reimann N: román Páter Vojtěch S: Václav Wasserman K: Ferdinand Pečenka Hu: Eman Fiala; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Vilém Rittershain St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Rolf Wanka (páter Vojtěch Dvorecký), L.H. Struna (Karel, Vojtěchův bratr), Jaroslav Marvan (mlynář Dvorecký, otec Vojtěcha a K), Jiřina Štěpničková (Frantina), Jiří Vondrovič (Jozífek Klabzuba), Ella Nollová (Jozífkova matka), Theodor Pištěk (stárek Petr), Josef Příhoda (krajánek Mikuška), Václav Trégl (obecní policajt Mařánek), František Smolík (rektor semináře), Deyl Rudolf st. (světící biskup), František Kreuzmann (tulák Václav Novotný), Alois Dvorský (starosta), František Hlavatý (farář Janů), Milada Gampeová (hospodyně u faráře Pepička), Alois Peterka (seminarista), František Milič (seminarista), Bohdan Lachman (kněz), Karel Šilhánek (kněz), Jožka Görlich (kněz), Alfred Baštýř (kněz), Viktor Nejedlý (klíčník v semináři), Josef Kotalík (policejní lékař), Antonín Hodr (lékař), Fráňa Vajner (hospodský), Dagmar Appelová (sirotek Anička), František Říha (krejčí), Václav Menger (host v hospodě), Jindřich Adolf (vyšetřující komisař), Frank Rose-Růžička (četník), Ferdinand Kohout (venkovan), Eduard Šimáček (ředitel věznice), Vladimír Smíchovský (strážmistr), Jan Sviták (lékař v misii), Jan W. Speerger (důstojník v cizinecké legii), Michel Elaguine (důstojník v cizinecké legii), Antonín Jirsa (seržant v cizinecké legii), Jiří Hron (odmítnutý tanečník) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 18.12.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Posledním přáním umírající ženy mlynáře Dvoreckého bylo, aby syn Karel převzal hospodářství a jeho bratr Vojtěch se stal knězem. Vojtěch s bolestí plní matčino přání a přestože hluboce miluje dívku Frantinu, odchází do semináře. Karel své peníze po matce prohýří a v opilosti zraní kamaráda Jozífka. V domnění, že ho zabil, uteče z domova. Od tuláka koupí falešné doklady, v hádce ho zabije a před trestem prchne za hranice. Po nějaké době Frantina přijme nabídku ovdovělého mlynáře Dvoreckého a stane se jeho ženou. Před vysvěcením Vojtěch navštíví domov a za peníze po matce dá postavit domek pro Jozífka, který po zranění přišel o rozum. Láska k Frantině ve Vojtěchově srdci dosud nevyhasla. I Frantina se marně snaží vyrovnat se vztahem k Vojtěchovi. Mezitím se vrátí domů Karel, ale je zatčen a odvezen do vězení. V noci uteče a ve mlýně vyslechne rozhovor Vojtěcha s Frantinou o jejich nenaplněném vztahu. Ve chvíli, kdy chce otci namluvit, že ho podvádějí, objeví se pomatený Jozífek a Karla zastřelí. Vojtěch se vrací do kláštera. Po čase se dozvídá, že se Frantině narodil syn - budoucí dědic mlýna.
   The last wish of the miller Dvorecký's dying wife was that their son Karel assume responsibility of the family business and that his brother Vojtěch become a priest. Vojtěch is loathe to fulfil his mother's wish, although he goes off to a seminary, despite his ardent love for a girl called Frantina. The money Karel inherits from his mother is squandered away and, in an act of drunkenness, he injures his friend Jozífek. In the belief that he has left Jozífek for dead, he flees home. He buys false documents from a tramp, kills him in a fight and escapes punishment by crossing the border. After some time Frantina accepts an offer from the widowed miller Dvorecký and becomes his wife. Before he is ordained, Vojtěch visits his home and with the money left to him by his mother he has a house built for Jozífek whose injuries have left him dull-witted. He is still in love with Frantina; she, too, vainly tries to quell her feelings for Vojtěch. Karel has meanwhile returned home but is arrested and imprisoned. He escapes during the night and in the mill he overhears Vojtěch and Frantina speaking about their unfulfilled love for one another. When Karel is about to inform his father that they have betrayed him, the crazed Jozífek appears and shoots him. Vojtěch returns to his monastery. Afte