Panna  (Virgin, The)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1940 VV: Oldřich Papež N: divadelní hra Panna S: Rudolf Madran-Vodička AR: Antonín Kubový K: Karel Degl Hu: Julius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Proč není žádnou záhadou Nahr: Orchestr R.A.Dvorského Dir: R.A. Dvorský Zp: Inka ZemánkováFerbasová Věra [dab] Arch: Alois Mecera St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář NT: Arno Pařík H: Věra Ferbasová (Klára Piskořová), Saša Rašilov (majitel penzionu Piskoř, otec Klár), Antonie Nedošinská (Piskořová, matka Kláry), Božena Šustrová (Slávka, Piskořova neteř), Jiří Steimar (architekt Kacík), Marie Rosůlková (Kacíková), Sylva Langová (Milena, dcera Kacíkových), Raoul Schránil (policejní komisař dr.Karel Čermák), Jiří Vondrovič (ing.Prokop Čermák, Karlův bratr), Čeněk Šlégl (bankéř Viktor Jonát), František Roland (policejní inspektor Roškot), Vítězslav Boček (MUDr.Jaroslav Hlaváček, porodník), Vladimír Salač (pikolík Ferda), Jan W. Speerger (sluha v penzionu Václav), Jindřich Láznička (vrchní číšník v penzionu), Milena Velíšková (panská v penzionu), Hugo Huška (host v penzionu), Jaroslav Sadílek (úředník u bankéře Jonáta Horšák), Alois Dvorský (sluha u bankéře Jonáta) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 02.08.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Paní Piskořová, spolumajitelka zadluženého penzionu, nutí svou dceru Kláru do sňatku s bohatým postarším architektem Kacíkem, který se před časem rozešel se svou ženou. Klára však miluje číšníka Prokopa, o kterém neví, že je ve skutečnosti báňským inženýrem. Nikdo netuší, že Klářiny pozemky, považované za bezcenné, obsahují naleziště uhlí. Podvodný bankéř Jonát, který to zjistí, chce tento majetek získat sňatkem s Klárou. Do penzionu přijíždí Kacíkova dcera Milena, která chce opět smířit své rodiče. Prosí také otce, aby Jonáta přiměl ke zrušení podvodné smlouvy, ohrožující její věno. Piskořovi zaútočí na Kláru, aby rozhodla, zda se provdá za architekta nebo bankéře. Její odpověď, že už je pozdě, si rodiče chybně vyloží a chtějí zjistit, kdo byl jejím svůdcem. Objevuje se mapa Klářiných pozemků, kterou skrýval Jonát a která prozrazuje, proč se s ní chtěl oženit. Kacík ho donutí k vrácení Milenina věna a odjíždí ke své ženě. Vysvětlí se i domnělé Klářino těhotenství a ona se může provdat za milovaného Prokopa.
   Mrs Piskořová, co-owner of an insolvent boarding house, forces her daughter Klára into a marriage with the wealthy elderly architect Kacík who has recently left his wife. Klára, however, loves the waiter Prokop who, unbeknown to her, is in fact a mining engineer. No-one is aware of the fact that Klára's land, thought to be worthless, contains a valuable coal deposit. The fraudulent banker Jonát discovers this fact and intends acquiring this land by marrying Klára. Kacík's daughter Milena arrives at the boarding house in an attempt to appease her parents. She also asks her father to urge Jonát to cancel the suspect contracts which threaten her dowry. Mr and Mrs Piskoř try to make Klára decide which of the two she will marry, the architect or the banker. Her answer that it is too late is mistakenly interpreted by her parents who then demand to know who has seduced her. A map of Klára's land is discovered which Jonát had been hiding and which reveals why he wanted to marry her. Kacík forces him to return Milena's dowry and then goes off to see his wife. Klára explains that she is not pregnant and she is finally able to marry her beloved Prokop.