Paní Morálka kráčí městem  (Mrs Morality Sweeps through the Town)
R: Čeněk Šlégl V: Zdar (Vladimír Pošusta), 1939 VV: Josef Beran N: Václav Kosnar S: Čeněk ŠléglAntonín Drvota AR: Antonín Drvota K: Ferdinand Pečenka Hu: Eman Fiala; archivní – píseň Když jsem k vám chodíval přes ty lesy Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Jaroslav Marvan Arch: Bohumil Heš St: Božena Vališová Zv: Emanuel Formánek H: Růžena Šlemrová (radová Štěpánková zvaná paní Morál), Marie Glázrová (Lilka Stránská), Jaroslav Marvan (profesor Vladimír Černý), Ladislav Hemmer (profesor Karel Knitl), Eva Matoušková (Jana, dívka z polepšovny), Jan S. Kolár (redaktor, přítel paní radové), Theodor Pištěk (ředitel gymnázia), Ella Nollová (představená polepšovny), Hermína Vojtová (představená sirotčince), Taťána Kolárová (Boženka, matka Jany), Václav Menger (hostinský), František Plodr (vrchní František), Karel Postranecký (četník), Jaroslava Vacková (dozorkyně v polepšovně), Jarmila Holmová (dozorkyně v polepšovně), Josef Oliak (opilec), Jarmila Šmídová (matka malé holčičky), Jan W. Speerger (kapsář), Marie Nademlejnská (notářová), F.X. Mlejnek (občan), Marie Blažková (klepna) Fo: 35 mm Ve: česká D: Zdar (Vladimír Pošusta) Pr: 31.03.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Vojáci opouštějí vesnici. Po čase se utopí svobodná matka Boženka a na břehu nechá v povijanu malou Janu a u ní zlatý medailon s podobiznou mladého muže. Jana se ocitne v sirotčinci a později pro drobnou krádež v polepšovně. Život malého města přísně hlídá a ovlivňuje paní radová, zvaná paní Morálka. Jako členka kuratoria polepšovny najde Janě místo služebné v domácnosti staromládeneckého profesora gymnázia Černého. Dívka, povzbuzena profesorovým vlídným chováním, vytvoří z jeho neútulného bytu milou domácnost. Paní radová se rozhodne profesora, který má být brzy ředitelem, oženit. Neústupně mu vnutí svoji svěřenku Lilku. Neví, že Lilka je již několik let tajnou milenkou profesora Knitla, který se však ženit nehodlá. Den po zásnubách se Černý dozví o Lilčiných záletech a zasnoubení ruší. Knitl z pomsty pomluví Černého, že je Jana jeho milenkou. Černý je donucen bránit se a paní Morálce prozradí důvody, proč se s Lilkou rozešel. Radová donutí Knitla k ženitbě. Černý má v úmyslu požádat Janu o ruku. Aby vypadal mladší, oholí si plnovous. Překvapená dívka v něm pozná muže z podobenky v medailonu. Nalezla svého ztraceného otce.
   Soldiers are moving out of the village. Some time afterwards Boženka, a single mother, drowns in the river and leaves little Jana in swaddling clothes on the bank; beside her lies a gold medallion bearing the portrait of a young man. Jana is placed in an orphanage and, later, finds herself in a reform school after she commits a minor theft. Life in the small hamlet is strictly supervised and influenced by the councillor's wife, known as Mrs Morality. As a trustee of the reform school, she finds Jana a job as a maid in the house of professor Černý, a bachelor employed at a secondary school. The girl, animated by the professor's kind behaviour towards her, turns his cold flat into a cosy home. The councillor's wife is determined to find a wife for the professor who is soon to become headmaster of the school. She relentlessly forces her ward Lilka upon him. Lilka has been the secret lover of professor Knitl for several years and he has no intention of getting married. The day after the betrothal is announced, Černý finds out about Lilka's affair and breaks the engagement. As an act of revenge, Knitl spreads the word that Jana is his lover. Černý is forced to defend himself and tells Mrs Morality why he left Lilka. The councillor's wife forces Knitl into marriage while Černý is consi