Panenka [německá verze]  (Doll, The [German version])
R: Josef Medeotti-Boháč V: Metropolitan, 1938 N: Jan Grmela S: Jan Grmela K: Ferdinand Pečenka Hu: Jára Beneš Arch: Štěpán Kopecký Zv: Josef Zora H: Wilma Tatzel (Wera), Wichell (Bubi, šéf továrny na figuriny), M. Bringolf (matka Bubiho), Otto Böhm (mechanik Kajetan), Viktor Afritsch (účetní Messing), W. Seidler (modelář Wirr), Karl Götz (Mr. Robber), Fritz Klippel (Mr. Cheat), Raschke (Hella, Wirrova nevěsta), Emmy Carpentier (Erika Punktová), Max Schipper (detektiv Bystrok) Fo: 35 mm Ve: německá D: Metropolitan © Národní filmový archiv 
 
   Věra přijme nabídku kamaráda Kajetána, který jí zařídí místo v Dominikově továrně na loutky. Temperamentní dívka zaujme svého zaměstnavatele, Antonína Dominika, natolik, že se do ní zamiluje. Dominikova matka vypozoruje synův zájem o Věru a ihned ji propustí. Kajetán, který pracuje v ateliéru sochaře Výra, jenž se zabývá výrobou loutky mechanické, využitelné k reklamě zboží, požádá Věru o pomoc. Chce, aby se vydávala za loutku, neboť jeho výrobek byl těsně před uvedením poničen. Věra souhlasí a její herectví je tak přesvědčivé, že o robotku hned projeví zájem paní Dominiková a přiměje výrobce k propagačnímu turné po republice. Věra musí proto pokračovat ve své roli a během turné se dostane do mnoha svízelných situací. Kvůli nedorozumění jsou v Karlových Varech zatčeni Kajetán i nic netušící Dominik, zatímco Věře se podaří uprchnout. Ale nakonec se vše vysvětlí, vynález je hotový a snoubencům Věře a Dominikovi přeje mnoho štěstí robotka č. 2, tentokrát opravdová.
   The young Věra accepts an offer from her friend Kajetán who has arranged for her to work in Dominik's puppet factory. She enchants her employer so much that he falls in love with her. Dominik's mother takes note of her son's interest in the girl and immediately has her fired. Kajetán, who works in the studio of Výr the sculptor where mechanical puppets are made for commercial promotion, asks Věra for help. He wants her to pretend to be a puppet since his was damaged just before it was to go on show. Věra agrees to take up the challenge. Věra's acting skills are so convincing that Mrs Dominik shows great interest in the mechanical puppet and she urges Kajetán to organise a promotional tour of the Republic. Věra thus has to continue her "role" and finds herself in various awkward situations during the course of the tour. A misunderstanding leads to the arrest of Kajetán and the innocent Dominik in Karlovy Vary, while Věra manages to escape. In the end, however, everything is explained, the invention is finally ready and robot no.2 - the real one this time - wishes Věra and Dominik, who are now engaged, best wishes for the future.