Pan otec Karafiát  (Father Karafiát)
R: Jan Sviták V: Ufa, 1935 N: divadelní hra Slečna Konvalinka S: Bohumil ŠtěpánekJan GerstelBedřich ŠulcBedřich Wermuth K: Václav Vích Hu: Josef Kumok; archivní – Josef Kumokpíseň T: Bedřich ŠulcBedřich Wermuth Arch: Štěpán Kopecký St: Jan KohoutAntonín Zelenka Zv: Vilém Taraba H: Theodor Pištěk (mlynář Karafiát), Marie Bečvářová (Karafiátova žena), Arno Velecký (dr.Jarka Karafiát, jejich syn), Vladimír Hlavatý (Franta, Jarkův kamarád), Josef Gruss (Olda, Jarkův kamarád), Ria Byron (kolportérka Milada Hájková), Ladislav Pešek (agent Stáňa, Miladin bratr), Karel Dostal (advokát JUDr.Krása), Jaroslav Marvan (stárek Suchánek), Vladimír Řepa (solicitátor Řehák), Růžena Šlemrová (majitelka výrobny likérů Vaňková), Jiřina Šejbalová (Petersonová), Skála Jaroslav (2) (podváděný manžel Petersonové), Ladislav Janeček (ředitel restaurantu), Jaroslav Průcha (zákazník), Václav Trégl (sluha u soudu), R.A. Dvorský (kapelník), Jan W. SpeergerFrantišek PaulSylva KleinováOrchestr R.A.DvorskéhoMelody Boys Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 02.08.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Jedinou slabost mlynáře Karafiáta - rybaření - maří splašky z nedaleké továrny na likéry paní Vaňkové. Mlynář se s ní soudí a protože se mu jeho advokát JUDr. Krása zdá neschopný, donutí jediného syna Jarku ke studiu práv. Ten sice dostuduje, ale tajně se věnuje skládání písní. Jarka se seznámí se studentkou práv Miladou. Při návštěvě Prahy zjistí otec Karafiát, že se syn nevěnuje advokacii a ve zlém se s ním rozejde. Jarka přijme místo barového hudebníka. Milada dostudovala a stává se koncipientkou v kanceláři JUDr. Krásy. Jarka i Milada se tajně milují, ale nešťastnou shodou okolností se vzájemně podezírají z jiných vztahů. Proces pokračuje a Karafiát, zastupovaný právničkou Miladou, opustí ještě před koncem soudní síň. Dostane tip, kde najde syna, kterého už dlouho hledá. V baru vyslechne Jarkovu novou píseň a synovi odpustí. Milada přijde do baru se zprávou o vyhraném procesu a vysvětlí si s Jarkou nedorozumění. Otec Karafiát je nadšen - konečně bude mít v rodině opravdového advokáta. (Podle dobového popisku)
   Miller Karafiát's only indulgence - fishing - is being threatened by the spills from the nearby liqueur factory owned by Mrs Vaňková. The miller takes out court action against her and, since he believes his lawyer JUDr Krása to be incapable, insists that his only son Jarka study law. Jarka completes a law degree but writes songs in secret. During his studies Jarka makes the acquaintance of Milada, a law student. During a visit to Prague, Karafiát discovers that his son is not practising law and father and son part on bad terms. Jarka accepts a job as a bar musician. Milada finishes her studies and becomes a junior clerk in JUDr Krása's practice. Jarka and Milada are secretly in love but they suspect each other of having relationships with other people. The trial continues and Karafiát, represented by Milada, now a lawyer, leaves the courtroom before the end. He has been given a tip-off regarding the whereabouts of his son whom he has been searching for for some time. In a bar he hears Jarka's new song and he forgives him for what happened in the past. Milada comes to the bar with the news that their case has been won and she and Jarka settle their differences. Father Karafiát is overjoyed - now he'll have a real lawyer in the family after all. (According to promotional material i