Paličova dcera  (Incendiary's Daughter, The)
R: Vladimír Borský V: Lucernafilm, 1941 VV: Karel Šilhánek N: divadelní hra Paličova dcera S: František KožíkVladimír BorskýOtakar Růžička K: Ferdinand Pečenka AK: Jaromír Holpuch Hu: Otakar Jeremiáš; archivní – píseň Kde je sládek, tam je mládek, píseň Tajná láska, ta mě trápí, píseň Široký, hluboký, ty vltavský tůně, píseň Slunce naše nad oblaky, píseň Svatý Václave, vévodo české země, píseň Dobrú noc, má milá, dobrú noc, píseň Sivá holuběnko Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: sborZdeněk Štěpánek Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář Op: J.M. Gottlieb H: Zdeněk Štěpánek (venkovský šumař Jan Valenta), Lída Baarová (Rozárka, Valentova dcera), Růžena Nasková (plátenice Kateřina Šestáková,sestr), Marie Ptáková (vdova Antonie Jedličková), Karel Höger (Antonín, syn Jedličkové), František Smolík (Čechoameričan Pavel Kolínský), Vladimír Salač (Prokop, syn Kolínského), Jaroslav Marvan (zámožný koňař Podleský), Václav Trégl (řezník Martin), Darja Hajská (Bětuška Toužimská), Helena Friedlová (Rozárčina matka Madlenka Valentová), Viktor Nejedlý (vyšetřující soudce), Josef Rozsíval (předseda soudu), František Kreuzmann (státní zástupce), Vladimír Hlavatý (obhájce), Jaroslav Hladík (přísedící u soudu), Miloš Šubrt (přísedící u soudu), Ladislav Kulhánek (kněz), Dagmar Appelová (Kačenka, Rozárčina sestra), M. Karbanová (Madlenka, Rozárčina sestra), Bolek Prchal (hostinský), Josef Oliak (venkovan), Slávka Rosenbergová (zákaznice u Šestákové), Ada Dohnal (František,pomocník v obchodě u Šes), Jan W. Speerger (tajný), Jaroslav Orlický (vězeňský dozorce), Emanuel Hříbal (výdejce polévky Na Františku), Jindřich Fiala (host v kořalně), Robert Vyhlídka (harmonikář), Vladimír Smíchovský (chodec), Ela Poznerová (zákaznice) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 21.03.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Ovdovělý šumař a opilec Valenta a jeho tři dcery žijí ve velké chudobě. Hrozí jim ztráta chalupy, neboť Valenta se příliš zadlužil u koňaře Podleského. Podleský, známý tím, že si ze svých služek bezohledně dělá milenky, by rád získal nejstarší Valentovu dceru Rozárku. Slibuje za to Valentovi odpuštění dluhů. Rozárka však odmítne otcově žádosti vyhovět. Miluje Antonína, syna vdovy Jedličkové. Jedličková přesvědčí Rozárku, aby se s jejím synem rozešla a umožnila mu tak bohatý sňatek, nutný k otevření živnosti. Po prudké hádce s opilým otcem opustí Rozárka se sestřičkami vesnici a odchází ještě v noci do Prahy k tetě, která se po jistém zdráhání děvčat ujme. Valenta po jejich odchodu v noci zapálí dům a uteče. Četníci žhářství vyšetřují i v Praze. Když přijdou k tetě, Rozárka, aby ochránila otce, vezme vinu za požár na sebe. Je odvedena do vězení a postavena před soud. V poslední chvíli před rozsudkem přivádí Antonín, který zůstal Rozárce věrný, před soud Valentu a ten se přizná k paličství. Podleský, který svým svědectvím nejvíc Rozárce ublížil, slibuje, že Rozárku s Antonínem finančně zajistí.
   The widower and drunk Valenta, a village fiddler, and his three daughters live in penury. They face the loss of their cottage as Valenta already owes a huge debt to the horse-dealer Podleský. Podleský, known for the inconsiderate way he makes lovers of his serving girls, has his eye on Valenta's eldest girl Rozárka. He tells Valenta that he will waive all his debts if he can have Rozárka in return, but the girl refuses to do as her father requests. She loves Antonín, the son of the widow Jedličková. The latter persuades Rozárka to part with her son so that he can marry into a wealthy family, thus enabling him to start his own business. After a violent quarrel with her drunk father, Rozárka leaves the village with her sisters in the middle of the night and they go to stay with their aunt in Prague. Valenta, waking up to find no-one in the house, sets the house on fire and runs off. Policemen investigate the arson attack. Meanwhile, the childless widowed aunt accepts the girls into her home. When the police arrive, however, Rozárka decides to protect her father and shoulder the blame for the fire. She is arrested and sentenced. At the last minute Antonín brings Valenta before the court who admits his guilt. Podleský, whose testimony in court harmed Rozárka the most, promises to ens