Pacientka dr. Hegla  (Dr Hegl's Patient)
R: Otakar Vávra V: Slavia-film, 1940 VV: Jan SinnreichAlois Fiala N: novela Pacientka dr.Hegla S: Otakar Vávra AR: Rudolf Stahl K: Ferdinand Pečenka Hu: Miroslav Ponc Arch: Karel Petr Adam St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Otomar Korbelář (MUDr.Jindřich Hegel), Světla Svozilová (Klára, Heglova žena), Zorka Janů (Ela, dcera Heglových), Adina Mandlová (Karla Janotová), Zdeňka Baldová (matka Karly), Jaroslav Průcha (lékárník Pavel Janota, otec Karly), Svatopluk Beneš (JUDr.Jaroslav Kříž, Karlin snouben), Růžena Šlemrová (matka Jaroslava), Gustav Hilmar (otec Jaroslava), Jožka Koldovská (sestra v nemocnici Ingrid), Jana Ebertová (Milada Švarcová, kamarádka Karly), Vilém Pruner (přítel Milady Švarcové), Karel Veverka (kardiolog prof.Kovář), Jarmila Zezulková (komorná u Heglů), Eva Svobodová (služka u Janotů), Hrdličková Marie (2) (Heglova milenka), Jaroslav Hladík (host u Heglů), Bohumil Langer (host u Heglů), Emanuel Hříbal (svědek dopravní nehody), Marie Blažková (ošetřovatelka v porodnici) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 30.08.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Dcera lékárníka Janoty Karla se má provdat za movitého mladého právníka Jaroslava Kříže. V den svatby je však odvezena do nemocnice s akutním zánětem slepého střeva. Operuje ji nejlepší pražský chirurg MUDr. Hegel. Po úspěšné operaci dostane oslabená Karla bohužel těžký zápal plic a dokonce nastane srdeční kolaps. Hegel mladou ženu vyléčí a Karla se do přitažlivého lékaře zamiluje. Po návratu domů se snoubenci Járovi neustále vymlouvá a tajně se schází s Heglem. Ale ten je ženatý a má třináctiletou dceru Elu a pětiletého syna Vilíka. Paní Heglová v zájmu zachování rodiny tiše trpí mnohé zálety svého manžela. Poslední, kdo se dozví o Karlině lásce, je její snoubenec. Nedokáže se se situací vyrovnat a spáchá sebevraždu. Doktor Hegel odjíždí na lékařský kongres do Milána a Karla tráví léto s rodiči na venkově. Očekává netrpělivě Heglův dopis, je totiž těhotná. Po návratu však její milenec roli otce jejího dítěte odmítá, navíc už má novou "pacientku". Karla porodí synka a její rodiče se smíří s existencí nemanželského vnoučete.
   Karla, the daughter of a chemist, is to marry the well-to-do young doctor Jaroslav Kříž. On the day of the wedding, however, she is taken to hospital with acute appendicitis and operated on by the best surgeon in Prague, Dr Hegel. While the operation is successful, Karla, in her weakened state, catches pneumonia and even suffers heart failure, but Hegel is able to cure the young girl. Karla falls in love with the attractive doctor and, on her return home, continues to make excuses to her fiancé Jára and meets up with the doctor in secret. Hegel, however, is married and he has a thirteen-year-old daughter Ela and five-year-old son Vilík. Mrs Hegel has suffered her husband's philanderings for many years for the sake of a peaceful marriage. Karla's fiancé is the last person to find out about her affair and, when he hears the news, he commits suicide. Dr Hegel leaves for Milan to attend a medical congress while Karla spends the summer with her parents in the country. She waits for a letter from Hegel with feverish anxiety; she has since discovered she is pregnant. On his return, however, Hegel does not want anything to do with the child, especially since he now has a new "patient". Karla gives birth to a son and her parents have to come to terms with the existence of a grandchild bor