Osudná chvíle (Hra náhody)  (Fortuitous Moment)
R: Václav KubásekJosef Kokeisl V: P.D.C. (J.V.Musil), 1935 VV: J.V. Musil N: Fügner Hynek MUDr.Fügner Hynek JUC. S: Václav Wasserman K: Josef Bulánek Hu: Saša Grossman; archivní – píseň Častokrát se marně ptám Zp: Jožka Koldovská Arch: Alois Mecera H: Vlasta Orská (Marta Bartošová), Jaroslav Hurt (bankovní ředitel dr.Bartoš, otec M), Jožka Koldovská (tanečnice a zpěvačka Mimi), Jan W. Speerger (Gustav Kraus, milenec Mimi), Roman Roda-Růžička (dr.Ladislav Dvořák, tajemník ředit), Marie Blažková (matka dr.Dvořáka), Vávra Miloš (2) (MUDr.Materna, lékař v Bělehradě), František Kreuzmann (prokurista Reich), František Malý (správce dolů), Jaroslav Hladík (host v baru), Jiřina Hladíková (host v baru), Felix Kühne (host v baru), J. Kliment (zřízenec) Fo: 35 mm Ve: česká D: P.D.C. (J.V.Musil) Pr: 20.09.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý bankovní úředník dr. Dvořák se zamiluje do dcery ředitele banky. Jeho cit je opětován a ani zaměstnavatel sňatku nebrání. Kolega prokurista Reich vyláká budoucího ženicha do svého oblíbeného nočního podniku, aby se tam rozloučil se svobodou. V baru se Dvořák seznámí s tanečnicí a příležitostnou prostitutkou Mimi a v alkoholickém opojení podlehne jejím svodům. V bytě oba posléze zastihne Mimin milenec Gustav Kraus, který se pokusí mladíka vydírat. Dojde ke rvačce, při které Kraus upadne bezvládně na zem, a Dvořák ze strachu, že ho zabil, uprchne do Bělehradu. Tam pročítá nervózně noviny, navíc se obává, že se od Mimi nakazil. Zdrcený muž najde ordinaci českého lékaře, který ho poučí o problematice pohlavních chorob. Po dokumentární části následuje hraný závěr. Vyléčený Dvořák se dozví, že se Krausovi nic nestalo a vrátí se domů. Je přijat na své původní místo. Snoubenka mu odpustí a stane se matkou jeho zdravých dětí. Prokurista podlehl neléčené pohlavní nemoci.
   A young bank clerk, Dr Dvořák, falls in love with the daughter of the bank's director. His feelings are requited and the girl's father welcomes the union. Dvořák's colleague Reich tempts the future husband into his favourite night club so he can toast the last few days of his freedom. In the bar Dvořák makes the acquaintance of a dancer and occasional prostitute named Mimi and, in an alcoholic haze, lets himself be seduced by her. Mimi's lover Gustav Kraus catches them together in her flat and Kraus tries to blackmail the young man. A struggle ensues during which Kraus falls unconscious to the ground and Dvořák, believing him dead, flees to Belgrade. There he feverishly scans the papers and is also paranoid that he has caught some disease from Mimi. In despair he seeks out a surgery run by a Czech doctor who instructs him on the issues of sexually transmitted diseases. The film contains a documentary film interlude, after which the original feature film resumes. Dvořák, now cured, discovers that Kraus is unharmed and he returns home. He is given back his old job, his fiancée forgives him and becomes the mother of healthy children. The prosecutor, however, succumbs to an untreated sexually transmitted disease.