Osm kroků v taktu  (Eight Steps to the Beat)
R: Elmar Klos V: BAPOZ Zlín, 1940 S: Elmar KlosKarel Baroch K: Bedřich Košťál Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Kdo to ví, co to klepá Nahr: Slavíkův jazzový orchestr St: Josef Dobřichovský Zv: František Pilát Fo: 35 mm Ve: česká D: BAPOZ Zlín © Národní filmový archiv 
 
   Nastydlý muž si kape lék do sklenice. Na stěně visí obraz zasněžené krajiny. Zachmuřeného muže ruší klepání. Za dveřmi je holčička, ale muž ji odežene. Sebere ze země květiny, které upustila. Na pavlači rytmicky stepují nohy. I listonoš, který přináší muži balíček, stepuje. V balíčku jsou jarní boty. Muž otvírá okno a zjistí, že už přišlo jaro. Zimní krajina na obraze se mění v jarní. Listonoš a dvě dívky zpívají veselou píseň. Reklamní film na Baťovu jarní kolekci obuvi na rok 1941.
   A man with a cold puts drops of medicine into a glass. On the wall hangs a picture of a snowy landscape. The gloomy man is suddenly disturbed by a knock at the door. A little girl is standing outside but he drives her away. He picks up the flowers she had dropped. The rhythmical sound of tap-dancing can be heard outside the window. Even the postman who brings the man a parcel, is tap-dancing. The parcel contains spring shoes. The man opens the window and sees that spring has arrived. The winter scene in the painting has transformed itself into a spring landscape. The postman and two girls sing happily together. This advertising film promotes Baťa's spring shoe collection for the year 1941.