Okouzlená  (Enchanted)
R: Otakar Vávra V: Lucernafilm, 1942 VV: Vilém BrožOldřich Papež N: František Götz S: Otakar Vávra AR: Eduard Šimáček K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Pijácká, píseň Louka široká, tráva zelená, píseň Počkej ty ptáčku, počkej ty na mě Zp: Zdeněk OtavaJan Pivecsbor Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Vydra Václav st. (statkář Rupert Hojtaš), Leopolda Dostalová (statkářka Hojtašová, jeho snacha), Nataša Gollová (Lenka Bártová, schovanka Hojtašový), Stanislava Strobachová (Hojtašova vnučka Olga), Adina Mandlová (modelka Milada Jánská), Marie Glázrová (Jitka Zykanová, dcera továrníka), Karel Höger (JUDr.Pavel Chvojka), Jan Pivec (malíř Jan Karas), Marie Nademlejnská (sestra statkářky Hojtašové), Miloš Nedbal (režisér divadla), Gustav Hilmar (správce statku), Meda Valentová (ředitelka módního závodu), Josef Bělský (člen divadelní rady), František Filipovský (divadelní asistent), Jiří Steimar (ředitel divadla Hájek), Jan W. Speerger (divadelní sluha Peterka), Jiří Milan (herec), Zdeněk Šavrda (herec), Deyl Rudolf ml. (venkovský učitel), Vojta Novák (lékař), Ludvík Veverka (lékárník Alois, manžel Olgy), Miloš Šubrt (šafář u Hojtašů), Eliška Pleyová (manekýnka), Vlasta Petrovičová (majitelka módního závodu), Sylvie Havránková (doručovatelka v květinářství), Marie Ježková (hospodyně u dr.Chvojky), Věra Skálová (panská u Zykanové), Felix le Breux (host na zásnubním večírku), Vilém Pruner (návštěvník baru), Jaroslav Hladík (návštěvník baru), Zdeněk Otava (zpěvák), František Vnouček Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 06.11.1942 © Národní filmový archiv 
 
   V zahradě Hojtašova statku se sejde místní honorace, aby přihlížela divadelnímu představení, v němž hrají autor hry dr. Pavel Chvojka, statkářova vnučka Olga a schovanka Lenka. Lenka je opojená divadlem i Pavlem, který však dá přednost zkušenější Olze. Lenka uteče do Prahy, aby se stala opravdovou herečkou. Začátky jsou však těžké a dívka je nucena pracovat v módním salonu. Zde se seznámí se srdečnou Miladou, s níž pak také sdílí podnájem. V salonu se Lenka po čase setká znovu s Pavlem, který sem doprovází svou přítelkyni Jitku Zykanovou. Tentokrát se mezi Lenkou a Pavlem vytvoří silný cit. Navíc dívka konečně získá angažmá v divadle a tak se zdá, že štěstí je nadosah. Zykanová se však nehodlá Pavla vzdát a pokusem o sebevraždu ho donutí k sňatku. Lenka čeká Pavlovo dítě, ale jméno otce neprozradí a statečně se vypořádá s údělem svobodné matky. Váhá, zda má přijmout nabídku k sňatku od přítele Karase. Po setkání s Pavlem však pochopí, že ho stále miluje. Pavel se chce rozvést, ale Lenka mu už nevěří. Zůstane s dítětem sama a odjede na venkov, kde se bude věnovat i vytouženému divadlu.
   The local bigwigs come together in the garden of Hojtaš's farm to watch a play which stars the author of the play, Dr Pavel Chvojka, the farmer's granddaughter Olga and the ward Lenka. Lenka is spellbound by the theatre and by Pavel who, however, prefers the more experienced Olga. Lenka flees to Prague to become a real actress. The beginnings are difficult and the girl is forced to work in a fashion salon. Here she makes the acquaintance of the sincere Milada with whom she later shares a flat. After a time Lenka meets Pavel once more when he brings his girlfriend Jitka Zykanová to the salon. This time, however, the couple begin to feel the stirrings of love. Furthermore, the girl is given a theatre engagement and thus it seems that happiness is just within reach. Jitka is not prepared to give up Pavel so easily and, after her suicide attempt, he is forced to marry her. Lenka is expecting Pavel's child but she tells him nothing and bravely comes to terms with the lot of a single mother. She also has to decide whether to accept a marriage proposal from her friend Karas. After seeing Pavel again, however, she knows that she is still in love with him. Pavel tries to get a divorce but Lenka does not believe his intentions anymore. She remains alone with her child and leaves for the co