Okénko  (Little Window, The)
R: Vladimír Slavínský V: Ufa, 1933 VV: Zdeněk Reimann N: divadelní hra Okénko S: Lomikar KleinerVladimír Slavínský K: Jan Stallich Hu: Josef Kumok; archivní – Josef Kumok: píseň Serenáda touhy, Josef Kumok: píseň Marjo T: Saša Razov Zp: Hugo HaasArno Velecký Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (docent Jakub Johánek), Arno Velecký (dr.Jindřich Plevka, Johánkův příte), Antonie Nedošinská (domovnice Dynybylová), Lída Baarová (Růžena, dcera Dynybylové), Ladislav Pešek (student filozofie Divíšek), Jan W. Speerger (apač Lojza), L.H. Struna (apač Tonda, synovec Dynybylové), Marie Grossová (Eva, přítelkyně dr.Plevky), Jaroslav Marvan (policejní komisař Klinděra), Adolf Dobrovolný (plešatý pán v baru, bankovní ředit), Boris Milec (stepař v baru), Naďa Hajdašová (tanečnice v baru), Václav Žichovský (host v baru), Luigi Hofman (host v baru), Antonín Jirsa (stěhovák), Václav Pecián (stěhovák), Robert Ford (skladatel šlágrů Milan, přítel dr.), Helena Bušová (přítelkyně dr.Plevky), Jiří Hron (Růženčin ctitel Pepíček), Antonie Langrová (písařka v kanceláři dr.Plevky), Růžena Pokorná (švadlena), Grand-duo Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 03.03.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Plachý docent Johánek očekává dědictví po strýci. V dědickém řízení ho zastupuje přítel Plevka. Růžena, dcera domovnice Dynybylové, má Johánka ráda a ani ona jemu není lhostejná. Johánek se opije s přáteli a druhý den má tzv. okénko. Zároveň postrádá jednu botu. Dynybylová chce využít jeho ztráty paměti pro dobro dcery. Navede ji proto, aby řekla, že ji Johánek svedl. Lojza zase Johánka obviní, že zapálil stoh a za své mlčení žádá peníze. Představa pobytu ve vězení není však Johánkovi proti mysli. Vítá to jako příležitost napsat v klidu vědeckou studii. U Johánka se sejdou Lojza s kamarádem, Růžena, Dynybylová a policejní komisař, přizvaný Johánkem. Pro komisaře jsou Lojza s kumpánem známé firmy. Chce si je hned odvést na komisařství. Plevkovi se nelíbí ani obvinění, které vznesla Růžena. Vše se vysvětlí až příchodem souseda Divíška, který přinesl Johánkovu botu. Johánek totiž spal osudnou noc u něho. Když se ukáže, že Johánek nezdědil peníze, ale sbírku trilobitů, nebere zklamání Dynybylové konce. To však nepřekáží Růženě a Johánkovi ve sblížení.
   The shy Associate Professor Johánek is expecting to receive his inheritance from his uncle. His friend Plevka represents him in his legal affairs concerning the will. Růžena, the daughter of Dynybylová the caretaker, is fond of Johánek and the affection is returned. Johánek gets drunk with his friends and the next day cannot remember what has happened. He is also missing one shoe. Dynybylová tries to use his loss of memory to help her daughter. She incites to say to Johánek that he seduced her. Lojza accuses Johánek of setting fire to the haystack and demands money to keep quiet. The idea of a spell in prison, however, does not seem all that bad to Johánek. He welcomes it as an opportunity to write his thesis in peace. At Johánek's request, Lojza, a friend of his, Růžena, Dynybylová and the police commissioner all meet up at his house. The commissioner is well aware that Lojza and his crowd are a bad lot and he intends taking them off to the commissariate straight away. Plevka is not too happy about the accusation brought against Johánek by Růžena. Everything is explained with the arrival of Divíšek who has brought Johánek's shoe. Johánek had left it at his house on the night in question. When it is discovered that Johánek has not inherited any money but a collection of fossils i